Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Truy cập tổng quan về tài khoản

Tổng quan về tài khoản hiển thị thông tin sau đây về tài khoản của bạn:

  • Tóm tắt thu nhập ước tính của tài khoản (hôm nay, hôm qua, tháng này và tháng trước)

  • Năm kênh tùy chỉnh hoặc kênh URL hàng đầu theo thứ tự doanh thu giảm dần. Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống để thay đổi phạm vi ngày (hôm nay, hôm qua, 7 ngày, tháng này và tháng trước).

  • Tổng quan về tất cả quảng cáo của Google trên trang hiện tại của bạn. Trong "Quảng cáo trên mục trang này", hãy nhấp vào biểu tượng nhỏ được tô màu hoặc biểu tượng mắt bò để cuộn thẳng đến quảng cáo cụ thể trên trang của bạn. Để giúp bạn dễ dàng xác định vị trí quảng cáo, biểu tượng mắt bò lóe sáng qua quảng cáo. Ngoài ra, nếu bạn đang xem quảng cáo trên trang web của mình, hãy nhấp vào biểu tượng mở rộng để cuộn đến quảng cáo cụ thể và tải cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" cho quảng cáo đó.

Để truy cập tổng quan về tài khoản từ trình duyệt Chrome, ở trên cùng bên phải của trình duyệt, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google Google Publisher Toolbar icon that looks like a white line graph against a blue background.. Tổng quan về tài khoản sẽ được tải trong một trình đơn bật xuống. Bạn cũng có thể sử dụng Thanh công cụ với cửa sổ ẩn danh, nhưng bạn phải đặt Thanh công cụ thành "được phép" trong Chrome trước khi bạn có thể truy cập trang tổng quan về tài khoản của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?