Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Tillgång till webbplatsen

Åtgärda problem med AdSense-sökroboten

Du kan öka intäkterna från ditt innehåll genom att se till att din webbplats kan genomsökas av våra sökrobotar. Om AdSense-sökroboten för annonser inte kommer åt ditt innehåll kan du åtgärda problemet med hjälp av lösningarna på följande lista.

Gå till Åtkomstproblem | Webbplatsproblem | Värdproblem

Ikon för åtkomstproblem. Åtkomstproblem

Möjlig orsakdo this Kontrollera dettado this Åtgärd
Din webbplats finns bakom en inloggning.

Sökroboten kanske omdirigeras till en inloggningssida, vilket gör att den inte kan genomsöka ditt innehåll.

Behöver besökare ange inloggningsuppgifter för att komma åt ditt innehåll? Skapa en sökrobotinloggning för att visa annonser på inloggningsskyddade sidor.
Ditt innehåll finns i ett begränsat nätverk eller IP-intervall. Har du infört begränsningar av vilka geografiska områden eller IP-intervall som kan komma åt ditt innehåll? Överväg att ta bort dessa begränsningar eller göra innehållet allmänt tillgängligt så att sökroboten kan genomsöka dina webbadresser.
Du har blockerat sökroboten i robots.txt-filen. Nekas sökroboten åtkomst i robots.txt-filen? Ge sökroboten åtkomst i robots.txt-filen.

Problem med webbplats

Möjlig orsakdo this Kontrollera dettado this Åtgärd

Det går inte att hitta din webbplats.

Om webbadressen som skickas till Google hänvisar till en sida som inte (eller inte längre) existerar på en webbplats eller resulterar i ett 404-fel (Sidan hittades inte) kan sökroboten inte genomsöka innehållet.

Är din webbplats aktiv? Kan besökarna komma åt din webbplats online? Se till att webbplatsen är publicerad och tillgänglig på webben.

Din webbplats har nypublicerat innehåll.

När du publicerar en ny sida kanske det sker annonsförfrågningar innan Googles sökrobotar har hunnit genomsöka innehållet. Exempel på webbplatser som lägger upp mycket nytt innehåll är webbplatser med användargenererat innehåll, nyhetsartiklar, stora produktkataloger och webbplatser med väderprognoser.

Har du nyligen publicerat nytt innehåll?

Ge sökroboten mer tid att genomsöka det nya innehållet.

Efter att annonsbegäran har skett på en ny webbadress genomsöks innehållet vanligtvis inom några minuter. Men eftersom innehållet inte har hunnit genomsökas ännu kan annonsvolymen bli lägre än förväntat.

Din webbplats använder flera omdirigeringar.

Om din webbplats innehåller omdirigeringar kanske sökroboten får problem med att följa dem. Om det till exempel finns många omdirigeringar och mellanliggande omdirigeringar misslyckas, eller om viktiga parametrar som cookies försvinner under omdirigeringen, kan detta försämra genomsökningen.

Använder du många omdirigeringar på din webbplats? Har du konfigurerat omdirigeringar på sidor där du visar annonser?

Överväg att minimera användningen av omdirigeringar på sidor med annonskod. Se till att alla omdirigeringar är korrekt implementerade.

Du använder anpassade sidwebbadresser.

Vissa webbplatser innehåller extra parametrar i webbadressen som identifierar den inloggade användaren (till exempel ett sessions-id) eller annan information som kan vara unik för varje besök. När detta händer kan sökroboten behandla webbadressen som en ny sida även om innehållet är oförändrat. Detta kan medföra några minuters fördröjning mellan den första annonsbegäran på sidan och själva genomsökningen, och leda till högre sökrobotbelastning på servrarna.

Använder din webbplats webbadresser med extra parametrar eller dynamiskt genererade webbadresser? Om innehållet på en sida inte ändras bör du överväga att ta bort parametrarna från webbadressen och skicka den informationen på något annat sätt. Med en enklare webbadresstruktur blir webbplatsen enklare att genomsöka.

Du använder POST-data.

Om din webbplats skickar POST-data tillsammans med webbadresser (till exempel skickar med formulärdata via en POST-begäran) kan det hända att webbplatsen avvisar begäranden som saknar POST-data. Eftersom sökroboten inte skickar någon POST-data förhindrar en sådan konfiguration att sökroboten kommer åt din sida.

Skickar din webbplats POST-data tillsammans med webbadresser? Om innehållet på sidan baseras på de uppgifter som användaren skriver i ett formulär bör du överväga att använda en GET-begäran.

Problem med värd

Möjlig orsakdo this Kontrollera dettado this Åtgärd

Det är problem med webbplatsens namnserver.

Är namnservern korrekt konfigurerad? Finns det begränsningar när det gäller varifrån förfrågningar är tillåtna? Kontrollera att namnservern för din domän eller underdomän dirigerar sökroboten till ditt innehåll på rätt sätt.

Det är problem med webbplatsens server.

Ibland när sökroboten försöker komma åt webbplatsinnehåll kan webbplatsens server inte svara i tid. Anledningen kan vara att servern ligger nere eller är långsam eller överbelastad av förfrågningar.

Fungerar webbplatsens server som den ska? Vi rekommenderar att du ser till att din webbplats finns på en tillförlitlig server eller hos en tillförlitlig tjänsteleverantör.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
' data-mime-type=
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
157
false
false