Rješavanje problema s AdSense alatom za indeksiranje

Ako se pobrinete da se vaša web-lokacija može u cijelosti indeksirati, to vam može pomoći da ostvarite veći prihod od sadržaja. Ako AdSense alat za indeksiranje oglasa ne može pristupiti vašem sadržaju, pogledajte popis problema s alatom za indeksiranje u nastavku kako biste riješili problem.

Problemi s pristupom

Mogući razlog Što treba provjeriti Kako riješiti problem
Vaša je web-lokacija zaštićena prijavom.

Moguće je da se alat za indeksiranje oglasa preusmjerava na stranicu za prijavu, što znači da ne može indeksirati vaš sadržaj.

Trebaju li posjetitelji podatke za prijavu da bi pristupili vašem sadržaju? Prijavu alata za indeksiranje postavite na prikaz oglasa na stranicama zaštićenim prijavom.
Vaš je sadržaj zaštićen ograničenom mrežom ili rasponom IP-a. Jeste li postavili ograničenja za geografske lokacije ili raspone IP-a koji mogu pristupiti vašem sadržaju? Razmislite o uklanjanju tih ograničenja ili učinite svoj sadržaj javno dostupnim kako biste alatu za indeksiranje oglasa omogućili indeksiranje svojih URL-ova.
Blokirali ste alat za indeksiranje oglasa u datoteci robots.txt. Je li alatu za indeksiranje oglasa onemogućen pristup u datoteci robots.txt? U datoteci robots.txt omogućite pristup alatu za indeksiranje oglasa.

Problemi s web-lokacijom

Mogući razlog Što treba provjeriti Kako riješiti problem

Vašu web-lokaciju nije moguće naći.

Ako URL poslan Googleu upućuje na stranicu koja ne postoji (ili više ne postoji) na web-lokaciji ili rezultira pogreškom 404 (nije pronađeno), alat za indeksiranje oglasa neće uspješno indeksirati vaš sadržaj.

Je li vaša web-lokacija pokrenuta? Mogu li posjetitelji pristupiti vašoj web-lokaciji na webu? Provjerite je li web-lokacija objavljena i aktivna na webu.

Vaša web-lokacija ima tek objavljen sadržaj.

Kada objavite novu stranicu, možete slati zahtjeve za oglase prije nego što Googleovi alati za indeksiranje počnu indeksirati vaš sadržaj. Primjeri web-lokacija koje objavljuju mnogo novog sadržaja uključuju web-lokacije sa sadržajem koji je izradio korisnik, člancima s vijestima, velike asortimane proizvoda ili web-lokacije s vremenskom prognozom.

Jeste li nedavno objavili novi sadržaj?

Pričekajte još malo da alat za indeksiranje oglasa stigne indeksirati vaš sadržaj.

Nakon što se na novom URL-u pošalje zahtjev za oglas, sadržaj će se indeksirati u roku od nekoliko minuta. Međutim, tijekom tih prvih nekoliko minuta može doći do male količine oglasa jer vaš sadržaj još nije indeksiran.

Vaša web-lokacija upotrebljava više preusmjeravanja.

Ako vaša web-lokacija upotrebljava preusmjeravanja, postoji opasnost da će alat za indeksiranje oglasa naići na probleme s njima. Na primjer, ako imate mnogo preusmjeravanja i prijelazna preusmjeravanja ne uspijevaju ili ako tijekom preusmjeravanja dođe do pada važnih parametara kao što su kolačići, može doći do smanjenja kvalitete indeksiranja.

Upotrebljava li vaša web-lokacija mnogo preusmjeravanja? Jeste li preusmjeravanja postavili na stranice koje prikazuju oglase?

Razmislite o smanjenju upotrebe preusmjeravanja na stranicama s oglasnim kôdom. Provjerite implementiraju li se sva preusmjeravanja na ispravan način.

Upotrebljavate prilagođene URL-ove stranica.

Neke web-lokacije u svoje URL-ove uključuju dodatne parametre koji označavaju korisnika koji je prijavljen (npr. ID sesije) ili druge informacije koje su jedinstvene za svaki posjet. Kada se to dogodi, alat za indeksiranje oglasa može tretirati URL kao novu stranicu, čak i ako je sadržaj isti. To bi moglo dovesti do vremenskog odmaka od nekoliko minuta između prvog zahtjeva za oglas na stranici i vremena indeksiranja stranice, kao i do povećanja opterećenja alata za indeksiranje na vašim poslužiteljima.

Upotrebljava li vaša web-lokacija URL-ove s dodatnim parametrima ili dinamički generirane putove URL-ova? Općenito, ako se sadržaj na stranici ne promijeni, razmislite o uklanjanju parametara iz URL-a i uvođenju tih informacija na drugi način. Jednostavnija struktura URL-a omogućit će jednostavnije indeksiranje vaše web-lokacije.

Upotrebljavate POST podatke.

Ako vaša web-lokacija šalje POST podatke zajedno s URL-ovima (npr. podatke obrasca prosljeđuje putem POST zahtjeva), moguće je da vaša web-lokacija odbija zahtjeve koji nisu popraćeni POST podacima. Budući da alat za indeksiranje oglasa neće pružiti POST podatke, takvo bi postavljanje spriječilo alat za indeksiranje oglasa da pristupi vašoj stranici.

Šalje li vaša web-lokacija POST podatke zajedno s URL-ovima? Ako je sadržaj vaše stranice određen pomoću podataka koje korisnik unese u obrazac, razmislite o upotrebi GET zahtjeva.

Problemi s hostiranjem

Mogući razlog Što treba provjeriti Kako riješiti problem

Postoji problem s poslužiteljem naziva vaše web-lokacije.

Je li poslužitelj naziva ispravno postavljen? Imate li ograničenja u vezi s tim odakle zahtjev može doći? Provjerite da li poslužitelj naziva za vašu domenu ili poddomenu ispravno usmjerava alat za indeksiranje oglasa na vaš sadržaj.

Postoji problem s poslužiteljem vaše web-lokacije.

Ponekad alat za indeksiranje oglasa pokušava pristupiti sadržaju web-lokacije, ali poslužitelj web-lokacije ne može odgovoriti na vrijeme. To se može dogoditi jer poslužitelj ne radi, spor je ili opterećen zahtjevima.

Je li vaš poslužite pokrenut? Preporučujemo da osigurate da se vaša web-lokacija hostira na pouzdanom poslužitelju ili da je hostira pouzdani davatelj usluga.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?