Управление на уебсайтове

Отстраняване на проблеми с робота на AdSense

Ако осигурите възможността за цялостно обхождане на сайта Ви, това може да Ви помогне да получавате повече приходи от съдържанието си. Ако роботът за реклами на AdSense не може да получи достъп до съдържанието Ви, вижте следния списък с проблеми, който може да Ви помогне да коригирате Вашия.

Проблеми с достъпа

Възможна причина Какво да проверите Решение
Сайтът Ви изисква данни за вход.

Възможно е роботът за реклами да бива пренасочван към страница за вход, което означава, че не може да обхожда съдържанието Ви.

Необходимо ли е посетителите да имат данни за вход, за да получават достъп до съдържанието Ви? Създайте данни за вход за робота, така че да показвате реклами на страниците, защитени с данни за вход.
Съдържанието Ви е зад мрежа с ограничен достъп или диапазон от IP адреси. Въвели ли сте ограничения на географски райони или диапазони от IP адреси, които имат право на достъп до съдържанието Ви? Помислете дали да не премахнете тези ограничения, или да направите съдържанието си обществено достъпно, за да може роботът за реклами да обхожда URL адресите Ви.
Блокирали сте робота във файла си robots.txt. Забранен ли е достъпът на робота до файла Ви robots.txt? Дайте достъп на робота за реклами до файла си robots.txt.

Проблеми със сайта

Възможна причина Какво да проверите Решение

Сайтът Ви не може да бъде намерен.

Ако URL адресът, изпратен до Google, води до страница, която не съществува (или вече не съществува) на сайта Ви или извежда грешка 404 (Страницата не е намерена), роботът за реклами няма да обхожда успешно съдържанието.

Активен ли е сайтът Ви? Могат ли посетителите да осъществяват достъп до сайта Ви в мрежата? Проверете дали сайтът Ви е публикуван и наличен в мрежата.

На сайта Ви има ново публикувано съдържание.

Когато публикувате нова страница, може да правите заявки за реклами, преди роботите на Google да са успели да обходят съдържанието Ви. Сайтовете, които публикуват много ново съдържание, включват например сайтове със съдържание, генерирано от потребителите, новинарски статии, големи складови наличности или прогноза за времето.

Публикували ли сте наскоро ново съдържание?

Дайте повече време на робота за реклами да обходи новото Ви съдържание.

Обикновено след като бъде направена заявка за реклама за нов URL адрес, съдържанието се обхожда до няколко минути. Въпреки това през тези първоначални минути е възможно да забележите нисък обем на рекламите, тъй като съдържанието Ви все още не е обходено.

Сайтът Ви използва няколко пренасочвания.

Ако сайтът Ви използва пренасочвания, възможно е роботът ни да има проблеми с проследяването им. Ако например имате много пренасочвания и междинните пренасочвания не са успешни или ако важни параметри, като „бисквитки“, отпаднат по време на пренасочването, това може да намали качеството на обхождането.

Използва ли сайтът Ви много пренасочвания? Настроили ли сте пренасочвания към страници, на които показвате реклами?

Помислете дали да не сведете до минимум използването на пренасочвания към страници с рекламен код. Проверете дали всичките Ви пренасочвания са внедрени правилно.

Използвате URL адреси за персонализирани страници.

Някои сайтове включват допълнителни параметри в URL адресите си, които посочват влезлия в профила си потребител (напр. идент. № на сесията), или друга информация, която може да е уникална за всяко посещение. В този случай роботът за реклами може да третира URL адреса като нова страница дори ако съдържанието е същото. Това може да доведе до няколкоминутно изоставане във времето между първата заявка за реклама на страницата и момента на обхождането й, както и увеличение на натоварването на сървърите поради текущо обхождане.

Използва ли сайтът Ви URL адреси с допълнителни параметри или динамично генерирани пътища на URL адреса? Като цяло, ако съдържанието на дадена страница не се променя, добре е да премахнете параметрите от URL адреса и да съхранявате тази информация по друг начин. По-опростената структура на URL адреса може да улесни допълнително обхождането на сайта Ви.

Използвате данни POST.

Ако сайтът Ви изпраща данни POST заедно с URL адресите (например подаване на данни от формуляр чрез заявка POST), възможно е да отхвърля заявки, които не са придружени от такива данни. Имайте предвид, че тъй като роботът за реклами няма да предостави данни POST, подобна настройка може да възпрепятства достъпа му до страницата Ви.

Изпраща ли сайтът Ви данни POST заедно с URL адресите? Ако съдържанието на страницата Ви се определя от данните, въведени от потребител във формуляра, добре е да използвате заявка GET.

Проблеми с хостинга

Възможна причина Какво да проверите Решение

Има проблем със сървъра за имена на сайта Ви.

Правилно ли е настроен сървърът Ви за имена? Имате ли ограничения за това откъде могат да се получават заявки? Проверете дали сървърът за имена за домейна или поддомейна Ви правилно насочва робота за реклами към съдържанието Ви.

Има проблем със сървъра на сайта Ви.

Понякога, когато роботът за реклами се опитва да получи достъп до съдържание на сайта, сървърът на сайта не може да отговори навреме. Възможно е това да се случи, тъй като сървърът не функционира, работи бавно или е претоварен със заявки.

Активен ли е сървърът на сайта Ви? Препоръчваме да осигурите хостването на сайта Ви да се извършва на надежден сървър или от надежден доставчик на услуги.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си