Gỡ rối quảng cáo

Xóa bộ nhớ cache trình duyệt của tôi

Bạn có thể cần phải xóa bộ nhớ cache trong trình duyệt của mình trước khi bạn có thể nhận mã AdSense. Để xóa bộ nhớ cache:

Google Chrome (15.0)

  1. Đăng xuất khỏi tài khoản AdSense của bạn. Đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt đang mở khác.
  2. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  3. Chọn Công cụ, rồi chọn Xóa dữ liệu duyệt web.
  4. Trong hộp thoại xuất hiện:
    • Chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa từ danh sách thả xuống. Chọn "mọi thứ" để xóa mọi thứ.
    • Chọn hộp kiểm Xóa bộ nhớ cache.
  5. Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari

Xem xét và thực hiện theo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp:

Trong một số trường hợp, có thể cần phải xóa bộ nhớ cache nhiều lần.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?