Cho phép và chặn quảng cáo

Tổng quan về Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo là tính năng đem lại cho bạn tính rõ ràng và quyền kiểm soát nhiều hơn đối với những quảng cáo xuất hiện trên trang web của bạn. Khi bật Trung tâm xem xét quảng cáo, bạn có thể xem xét các quảng cáo riêng lẻ sau khi quảng cáo hiển thị và đánh giá xem bạn muốn tiếp tục hiển thị quảng cáo trên các trang của mình hay không.

Ad review center

Sau đây là một số điều quan trọng cần biết về Trung tâm xem xét quảng cáo:

  • Bạn có thể tìm thấy trung tâm này trên trang Kiểm soát chặn trong tài khoản AdSense
  • Trung tâm này hỗ trợ quảng cáo thuộc tất cả các loại nhắm mục tiêu (theo ngữ cảnh, cá nhân hóa và vị trí)
  • Bạn có thể sử dụng các bộ lọc và chức năng tìm kiếm để giúp bạn tìm thấy quảng cáo cần xem xét và chặn
  • Trung tâm này không hỗ trợ tất cả các sản phẩm AdSense
  • Bạn chỉ có thể chặn quảng cáo ở cấp sản phẩm chứ không phải trên cơ sở từng trang web

Để được trợ giúp bắt đầu với Trung tâm xem xét quảng cáo, hãy xem hướng dẫn xem xét quảng cáo của chúng tôi.

Lưu ý: Bạn nên hạn chế sử dụng tính năng chặn quảng cáo. Việc hiển thị tất cả quảng cáo tạo ra bầu không khí cạnh tranh nhất trong phiên đấu giá quảng cáo, với số lượng khoảng không quảng cáo lớn nhất có thể cạnh tranh cho một lần hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?