Cho phép và chặn quảng cáo

Cho phép và chặn các mạng quảng cáo được Google chứng nhận

Quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận được phép xuất hiện trên các trang của bạn theo mặc định. Trong tab Mạng quảng cáo, bạn có thể đặt tùy chọn chặn quảng cáo từ các mạng quảng cáo hiện tại hoặc từ tất cả các mạng quảng cáo trong tương lai.

Lưu ý: Khi đã bị chặn, các mạng quảng cáo sẽ không thể mua khoảng không quảng cáo của bạn. Nhưng khoảng không quảng cáo vẫn hiển thị trong các công cụ nhắm mục tiêu của các mạng quảng cáo đó. Nếu người mua vẫn cố nhắm mục tiêu quảng cáo từ mạng quảng cáo bị chặn đến khoảng không quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ không chạy được.

Các bước để cho phép hoặc chặn các mạng quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào phần Quản lý Mạng quảng cáo.
 5. Để cho phép hoặc chặn các mạng quảng cáo mới được Google chứng nhận:
  • Ở đầu trang, hãy nhấp vào tùy chọn kiểm soát để cho biết bạn muốn tự động cho phép hay chặn quảng cáo từ các mạng quảng cáo được Google chứng nhận trong tương lai. Các tùy chọn này chỉ áp dụng đối với các mạng quảng cáo có thể được Google chứng nhận trong tương lai, không áp dụng đối với các mạng quảng cáo đã được chứng nhận.
 6. Cách cho phép hoặc chặn các mạng quảng cáo hiện đã được Google chứng nhận:
  • Nhấp vào tùy chọn kiểm soát bên cạnh tên mạng quảng cáo để cho phép hoặc chặn mạng quảng cáo đó.
   Mẹo: Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm các mạng quảng cáo cụ thể.

  Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khoảng một giờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?