Cho phép và chặn quảng cáo

Cho phép và chặn các mạng quảng cáo được Google chứng nhận

Quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận được phép xuất hiện trên các trang của bạn theo mặc định. Trong tab Mạng quảng cáo, bạn có thể đặt tùy chọn chặn quảng cáo từ mạng quảng cáo hiện tại hoặc từ tất cả các mạng quảng cáo trong tương lai.

Khi mạng bị chặn, chúng không thể mua khoảng không quảng cáo của bạn, nhưng khoảng không quảng cáo của bạn vẫn có thể xem được trong công cụ nhắm mục tiêu của chúng. Nếu người mua cố gắng nhắm mục tiêu quảng cáo từ mạng đã chặn đến khoảng không quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ không chạy.

Các bước để cho phép hoặc chặn các mạng quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào phần Quản lý các mạng quảng cáo.
 5. Để cho phép hoặc chặn các mạng quảng cáo mới được Google chứng nhận:
  • Ở đầu trang, hãy nhấp vào hộp để chỉ ra xem bạn có muốn tự động cho phép hoặc chặn quảng cáo khỏi mạng quảng cáo được Google chứng nhận trong tương lai hay không. Điều này chỉ bao gồm mạng quảng cáo có thể được Google chứng nhận trong tương lai, không bao gồm mạng quảng cáo đã được chứng nhận.
 6. Cách cho phép hoặc chặn mạng quảng cáo hiện tại được Google chứng nhận:
  • Đối với mạng quảng cáo riêng lẻ: Nhấp vào hộp bên cạnh tên mạng quảng cáo để cho phép hoặc chặn mạng quảng cáo. Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm ở góc bên trên để tìm một mạng quảng cáo cụ thể. Để cuộn qua danh sách, sử dụng kiểm soát điều hướng ở phía cuối.
  • Với tất cả các mạng quảng cáo hiện tại: Ở cuối danh sách, cạnh các nút điều khiển điều hướng, hãy nhấp vào phần "Cho phép tất cả" hoặc "chặn tất cả" để thực hiện hành động trên tất cả các mạng quảng cáo hiện tại.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khoảng một giờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?