Lần xem trang

Lần xem trang là những gì Google tính trong các báo cáo của bạn mỗi khi người dùng xem một trang hiển thị quảng cáo Google. Chúng tôi sẽ tính một lần xem trang bất kể số lượng quảng cáo được hiển thị trên trang đó.

Ví dụ: nếu bạn có một trang hiển thị ba đơn vị quảng cáo và trang đó được xem hai lần, thì bạn sẽ tạo ra hai lần xem trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố