Savjeti za optimizaciju

Poboljšavanje izvedbe usluge AdSense za pretraživanje

Kako na web-lokaciji postaviti okvir za pretraživanje da bi se ostvario veći promet? Sastavili smo sljedeći podroban popis prijedloga za optimizaciju. U nastavku su navedeni najdjelotvorniji prijedlozi:

  • Postavite okvir za pretraživanje na gornju traku ili u blizini izbornika za navigaciju.

  • Neka okviri za pretraživanje budu što veći.

  • Postavite ih na stranicama rezultata pretraživanja.

  • Na dugačkim stranicama s mnogo sadržaja postavite na dnu dodatni okvir za pretraživanje.

Više savjeta potražite u članku "Chasing the perfect layout with AdSense for search" (Savršen izgled uz AdSense za pretraživanje) i "Optimizing your search box" (Optimizacija okvira za pretraživanje).


Pretplatite se na savjete za optimizaciju!

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?