Videoreklamy

Videoreklamy patria do skupiny interaktívnych typov reklám nazývaných multimediálne reklamy. Nižšie sú uvedené príklady videoreklám:

Odporúča sa

Stredný obdĺžnik (300 x 250)

Veľký obdĺžnik (336 x 280) 

- According to our policies, you can place up to three content units, up to three link units and two search boxes on each web page. 
- Make sure to enable video ads for a single ad unit, or set a default preference for your whole account.