Prispôsobenie reklám

Príklady videoreklám

Videoreklamy patria do skupiny interaktívnych typov reklám nazývaných multimediálne reklamy. Nižšie sú uvedené príklady videoreklám:

Odporúčané

Stredný obdĺžnik (300x250)

Veľký obdĺžnik (336x280) /p>

- According to our policies, you can place up to three content units, up to three link units and two search boxes on each web page. 
- Make sure to enable video ads for a single ad unit, or set a default preference for your whole account.

Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
  • Vôbec mi nepomohol
  • Veľmi mi nepomohol
  • Viac-menej mi pomohol
  • Veľmi mi pomohol
  • Nadmieru mi pomohol