Cho phép và chặn quảng cáo

Hướng dẫn của AdSense về việc cho phép và chặn quảng cáo trên trang web

Để giúp bạn có quyền kiểm soát biên tập đối với các quảng cáo có thể xuất hiện trên trang web của bạn, AdSense cung cấp một số tùy chọn để xem xét và chặn quảng cáo.

Tùy chọn chặn có sẵn cho Nhà xuất bản

Lưu ý: Bạn nên hạn chế sử dụng tính năng chặn quảng cáo. Việc hiển thị tất cả quảng cáo tạo ra bầu không khí cạnh tranh nhất trong phiên đấu giá quảng cáo, với số lượng khoảng không quảng cáo lớn nhất có thể cạnh tranh cho một lần hiển thị.

Tùy chọn kiểm soát chặn

Trang Kiểm soát chặn trong tài khoản của bạn là nơi bạn cho chúng tôi biết các quảng cáo riêng lẻ hoặc các loại quảng cáo bạn không muốn xuất hiện trên các trang của mình.

Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn xem xét và thực hiện hành động đối với các quảng cáo riêng lẻ đã xuất hiện trên các trang của bạn. Tìm hiểu thêm về Trung tâm xem xét quảng cáo.

URL của nhà quảng cáo

Giả sử bạn điều hành WidgetUniverse.com và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bạn điều hành WidgetGalaxy.com. Vì nội dung trang của bạn là về tiện ích, quảng cáo WidgetGalaxy sẽ tự động được đối sánh với trang web của bạn. Để tránh hiển thị quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể thêm WidgetGalaxy.com vào danh sách các URL của nhà quảng cáo bị chặn và tránh xem lại một quảng cáo khác của đối thủ cạnh tranh này. Tìm hiểu thêm về cách chặn URL của nhà quảng cáo.

Danh mục quảng cáo nhạy cảm

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục có liên quan đến chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như Tôn giáo, Chính trị và Tham chiếu đến giới tính và tình dục. Chặn danh mục nhạy cảm có thể dùng được cho quảng cáo bằng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Danh mục quảng cáo chung

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ. Chặn danh mục chung có thể dùng được cho quảng cáo bằng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Mạng quảng cáo

Quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận được phép xuất hiện trên các trang của bạn theo mặc định. Trên trang này, bạn có thể cho phép và chặn các mạng quảng cáo cụ thể của bên thứ ba hoặc tất cả mạng quảng cáo trong tương lai. Tìm hiểu thêm về cách cho phép và chặn mạng quảng cáo.

Các tùy chọn chặn khác

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Tiện ích của Chrome này cho phép bạn chặn các quảng cáo riêng lẻ và URL của nhà quảng cáo thông qua các lớp phủ xuất hiện trên quảng cáo của bạn khi bạn duyệt trang web của mình. Tìm hiểu thêm về Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?