Cho phép và chặn quảng cáo

Hướng dẫn của AdSense về việc cho phép và chặn quảng cáo trên trang web

Để giúp bạn có quyền kiểm soát biên tập đối với các quảng cáo xuất hiện trên trang web, chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn xem xét và chặn các quảng cáo có thể xuất hiện trên các trang của bạn.

Hãy xem video này để hiểu những tùy chọn chặn nào có sẵn cho bạn.

Tùy chọn chặn có sẵn cho Nhà xuất bản

Trang Kiểm soát chặn trong tài khoản của bạn là nơi bạn cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ quảng cáo nào mà bạn không muốn và loại quảng cáo mà bạn không muốn.

URL của nhà quảng cáo

Giả sử bạn chạy WidgetUniverse.com và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bạn chạy WidgetGalaxy.com. Vì nội dung trang của bạn là về tiện ích, quảng cáo WidgetGalaxy sẽ tự động được đối sánh với trang web của bạn. Để tránh hiển thị quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể thêm WidgetGalaxy.com vào danh sách các URL của nhà quảng cáo bị chặn và tránh xem lại một quảng cáo khác của đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu thêm về chặn URL của nhà quảng cáo.

Danh mục quảng cáo chung

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ. Chặn danh mục chung khả dụng cho quảng cáo bằng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Danh mục quảng cáo nhạy cảm

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục có liên quan đến chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như Tôn giáo, Chính trị và Tham chiếu đến giới tính và tình dục. Chặn danh mục nhạy cảm khả dụng cho quảng cáo bằng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Mạng quảng cáo

Quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận được phép xuất hiện trên các trang của bạn theo mặc định. Trên trang này, bạn có thể cho phép và chặn các mạng quảng cáo cụ thể của bên thứ ba hoặc tất cả mạng quảng cáo trong tương lai. Tìm hiểu thêm về cho phép và chặn mạng quảng cáo.

Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn xem xét và thực hiện hành động đối với các quảng cáo riêng lẻ đã xuất hiện trên các trang của bạn. Tìm hiểu thêm về Trung tâm xem xét quảng cáo.

Các tùy chọn chặn khác

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Tiện ích Chrome này cho phép bạn chặn các quảng cáo riêng lẻ và URL của nhà quảng cáo thông qua các lớp phủ xuất hiện trên quảng cáo của bạn khi bạn duyệt trang web của mình. Tìm hiểu thêm về Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?