Cho phép và chặn quảng cáo

Hướng dẫn của AdSense về việc cho phép và chặn quảng cáo trên trang web

Để giúp bạn có quyền kiểm soát biên tập đối với các quảng cáo có thể xuất hiện trên trang web của bạn, AdSense cung cấp một số tùy chọn để xem xét và chặn quảng cáo.

Tùy chọn chặn có sẵn cho Nhà xuất bản

Bạn nên hạn chế sử dụng tính năng chặn quảng cáo. Cho phép tất cả quảng cáo tạo ra bầu không khí cạnh tranh nhất trong phiên đấu giá quảng cáo, với số lượng quảng cáo lớn nhất có thể cạnh tranh cho một lượt hiển thị.

Tùy chọn kiểm soát chặn

Trang Kiểm soát chặn trong tài khoản của bạn là nơi bạn cho chúng tôi biết các quảng cáo riêng lẻ hoặc các loại quảng cáo bạn không muốn xuất hiện trên các trang của mình.

Trung tâm xem xét quảng cáo

Trung tâm xem xét quảng cáo cho phép bạn xem xét và thực hiện hành động đối với các quảng cáo riêng lẻ đã xuất hiện trên các trang của bạn. Tìm hiểu thêm về Trung tâm xem xét quảng cáo.

URL của nhà quảng cáo

Giả sử bạn điều hành WidgetUniverse.com và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bạn điều hành WidgetGalaxy.com. Vì nội dung trang của bạn là về tiện ích, quảng cáo WidgetGalaxy sẽ tự động được đối sánh với trang web của bạn. Để tránh hiển thị quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể thêm WidgetGalaxy.com vào danh sách các URL của nhà quảng cáo bị chặn và tránh xem lại một quảng cáo khác của đối thủ cạnh tranh này. Tìm hiểu thêm về cách chặn URL của nhà quảng cáo.

Danh mục nhạy cảm

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục có liên quan đến chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như Tôn giáo, Chính trị và Tham chiếu đến giới tính và tình dục. Bạn có thể sử dụng tính năng chặn danh mục nhạy cảm cho quảng cáo sử dụng một một nhóm ngôn ngữ nhất định, bất kể ngôn ngữ của trang web.

Danh mục chung

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ. Bạn có thể sử dụng tính năng chặn danh mục chung cho quảng cáo sử dụng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web.

Mạng quảng cáo

Quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận được phép xuất hiện trên các trang của bạn theo mặc định. Trên trang này, bạn có thể cho phép và chặn các mạng quảng cáo cụ thể của bên thứ ba hoặc tất cả mạng quảng cáo trong tương lai. Tìm hiểu thêm về cách cho phép và chặn mạng quảng cáo.

Phân phát quảng cáo

Bạn có thể chặn một số định dạng quảng cáo và hành vi đấu giá nhất định trong AdSense, chẳng hạn như chặn quảng cáo dựa trên người dùng hoặc cho phép bổ sung nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt phân phát quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố