Přizpůsobení reklam

Rozšířené textové reklamy

Pokud vidíte textovou reklamu, která se rozšířila a zabírá větší část reklamní jednotky nebo celou reklamní jednotku, pravděpodobně vidíte textovou reklamu cílenou na umístění nebo cílenou na klíčová slova.

Textové reklamy cílené na umístění se zobrazují, když inzerenti zvolí konkrétní weby, na kterých chtějí reklamy zobrazovat, na základě platby za zobrazení. Jejich reklamy jsou pak rozšířeny, aby vyplnily celou reklamní jednotku. Reklamy cílené na umístění jsou tak pro inzerenty atraktivnější a vedou k vyšším cenovým nabídkám, což zvyšuje příjmy majitelů stránek.

Textové reklamy cílené na klíčová slova mohou být také rozšířeny, když si podle nás větší reklama na určité stránce povede lépe. Technologie AdSense automaticky určí optimální počet reklam, které se zobrazí, a pokud to povede k vyšším příjmům, zobrazí reklam méně.

V současnosti není možné se ze zobrazování rozšířených textových reklam odhlásit. Počet reklam zobrazených v reklamní jednotkách je určován automaticky, aby se dosahovalo co nejvíce prokliků a nejvyšších příjmů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?