Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Khắc phục sự cố xác minh địa chỉ (mã PIN)

analytics

Xác minh địa chỉ (PIN)

  Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản, Google yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi chúng tôi có thể gửi thanh toán cho bạn. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi qua thư Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) đến địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn cần nhập mã PIN này vào tài khoản của mình. Bạn có 4 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản kể từ ngày mã đầu tiên của bạn được tạo. Sau 4 tháng, tài khoản của bạn sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Xem ví dụ về phong bì đựng mã PIN.

Nếu bạn không nhận được mã PIN

Chúng tôi hiểu rằng bạn đã không thể nhận được mã PIN của mình. Đó là lý do tại sao nếu không nhận được mã PIN, bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế. Tìm hiểu cách yêu cầu mã PIN mới.

Nếu bạn nhập mã PIN không chính xác 3 lần

Vui lòng nhập mã PIN của bạn một cách cẩn thận. Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần, việc phân phát quảng cáo đến trang web của bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi để bật lại việc phân phát quảng cáo.
tải xuống

Trình khắc phục sự cố về mã PIN

  Trình khắc phục sự cố mã PIN được thiết kế để hướng dẫn bạn qua các bước nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải khi xác nhận tài khoản bằng mã PIN. Ở mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc cung cấp thêm các câu hỏi để giúp thu hẹp vấn đề bạn đang gặp phải. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất.

Gỡ rối về mã PIN

 

tab mới

Tại sao tôi chưa nhận được mã PIN?

  Có một số lý do khiến bạn có thể chưa nhận được mã PIN. Để biết thêm thông tin, hãy xem Vấn đề với mã PIN.
 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?