Cho phép và chặn quảng cáo

Điều gì cần xem xét trước khi chặn mạng quảng cáo được Google chứng nhận

Trước khi bạn chặn một mạng quảng cáo được Google chứng nhận, bạn nên xem xét điều sau đây:

Đấu giá quảng cáo

Quy trình đấu giá quảng cáo và chia sẻ doanh thu là giống nhau đối với chương trình Google Ads cũng như đối với mạng quảng cáo được Google chứng nhận. Hệ thống của chúng tôi sẽ luôn hiển thị quảng cáo được trả tiền cao nhất, bất kể quảng cáo đến từ Google Ads hay từ một mạng quảng cáo. Nếu bạn chặn một mạng quảng cáo, nó có thể có tác động tiêu cực đến doanh thu bởi vì mạng bị chặn không thể cạnh tranh trong phiên đấu giá trên trang web của bạn, và do đó không làm tăng thu nhập tiềm năng cho không gian quảng cáo của bạn.

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM)

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính bạn sẽ tích lũy cho mỗi một nghìn lần hiển thị mà bạn nhận được. Chúng tôi không khuyên bạn chặn mạng quảng cáo dựa trên RPM. Xem xét ví dụ sau đây:

Mạng quảng cáo Số lần hiển thị RPM
Mạng A 10000 $1
Mạng B 14 $3
Mạng C 1000 $0.50

Mạng B có RPM cao nhất và dường như có hiệu suất vượt trội so với các mạng khác. Tuy nhiên, số liệu này chỉ dựa vào 14 lần hiển thị và không có nghĩa là bạn nên kỳ vọng doanh thu giống như thế cho 1000 hoặc 10000 lần hiển thị tiếp theo. Giá trị của số lần hiển thị thay đổi rất lớn, do đó, RPM cho một số ít lần hiển thị có thể gây nhầm lẫn.

Mạng C có RPM thấp nhất. Tuy nhiên, việc chặn Mạng C vì nó có RPM thấp có thể có tác động tiêu cực đối với doanh thu. Mạng C có RPM thấp hơn bởi vì nó thắng phiên đấu giá của những lần hiển thị có giá trị thấp hơn. Hệ thống của chúng tôi sẽ luôn cố gắng tối đa hóa giá trị của mỗi lần hiển thị trong một phiên đấu giá. Nếu bạn chặn Mạng C thì một mạng khác với giá thầu thấp hơn có thể thắng phiên đấu giá.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố