Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Lý do tài khoản của bạn bị tạm ngưng thanh toán

Thanh toán AdSense của bạn có thể bị tạm ngưng vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Bạn chưa gửi thông tin về thuế của mình

  Tùy thuộc vào quốc gia trong địa chỉ thanh toán của bạn, Google có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về thuế nhất định. Truy cập trang "Thanh toán > Cài đặt" trong tài khoản AdSense của bạn để biết thêm thông tin.

 • Bạn chưa thiết lập hình thức thanh toán

  Bạn có thể thiết lập hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán.

 • Bạn chưa xác minh địa chỉ của mình

  Tất cả các nhà xuất bản đều sẽ nhận được một mã số nhận dạng cá nhân (PIN) qua đường bưu điện khi thu nhập của họ đạt tới ngưỡng xác minh. Bạn phải nhập mã PIN để xác minh địa chỉ của mình trước khi có thể nhận thanh toán.

 • Tài khoản của bạn đang có một khoản tạm giữ để xác minh tuân thủ.

  Trước khi có thể thanh toán cho bạn, nhóm thanh toán của chúng tôi cần bạn cung cấp một số thông tin để xác nhận danh tính của bạn. Tìm hiểu thêm về việc bạn có khoản tạm giữ để xác minh tuân thủ hay không.

 • Bạn chưa gỡ bỏ lệnh tự giữ thanh toán của mình

  Nếu đã chọn tạm ngưng nhận thanh toán từ AdSense, thì bạn cần gỡ bỏ lệnh tự giữ của mình để bắt đầu nhận lại các khoản thanh toán.

 • Tài khoản của bạn hiện đang được xem xét về việc tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi

  Tất cả tài khoản đều được giám sát về việc tuân thủ chính sách và hoạt động không hợp lệ. Đôi khi, các khoản thanh toán sẽ tạm thời bị giữ trong khi tài khoản của bạn được điều tra. Bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi về khoản tạm giữ này; khoản tạm giữ sẽ tự động được xóa khi kết thúc điều tra nếu tài khoản của bạn tuân thủ chính sách và lưu lượng truy cập của bạn hợp lệ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thấy lệnh tạm ngưng thanh toán đối với các vấn đề có liên quan đến thanh toán ít phổ biến hơn. Bất cứ khi nào khoản thanh toán của bạn bị tạm giữ, một nội dung cảnh báo sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán. Hãy nhấp vào đường liên kết trong nội dung cảnh báo để xem các bước bạn cần thực hiện nhằm xóa khoản tạm giữ và đủ điều kiện để được thanh toán.

Nhận khoản thanh toán tiếp theo

Chỉ cần khoản tạm ngưng thanh toán được xóa khỏi tài khoản của bạn trước ngày 20, thì bạn sẽ được phát hành thanh toán trong chu kỳ thanh toán hàng tháng hiện tại. Nếu khoản thanh toán đã được phát hành, thì bạn sẽ thấy mục hàng "Thanh toán tự động" trên trang Thanh toán để cho biết rằng khoản thanh toán của bạn đang được xử lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?