การชำระเงิน

สาเหตุที่บัญชีมีการระงับการชำระเงิน

การชำระเงิน AdSense ของคุณอาจถูกระงับเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • คุณยังไม่ได้ส่งข้อมูลภาษี

  Google อาจขอให้คุณส่งข้อมูลภาษีบางอย่างให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของที่อยู่การชำระเงินของคุณ ตรวจสอบหน้า "การชำระเงิน > การตั้งค่า" ในบัญชี AdSense เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณยังไม่ได้ตั้งค่ารูปแบบการชำระเงิน

  เมื่อรายได้ของคุณถึงเกณฑ์การเลือกวิธีการชำระเงิน คุณจะเลือกรูปแบบการชำระเงินได้

 • คุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่

  ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกคนจะได้รับหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (PIN) เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์การยืนยัน คุณต้องป้อน PIN เพื่อยืนยันที่อยู่ก่อนที่จะรับการชำระเงินได้

 • มีการระงับตามข้อกำหนดในบัญชีของคุณ

  ทีมการชำระเงินของเราต้องการข้อมูลบางอย่างจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะชำระเงินให้คุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูว่าคุณมีการระงับตามนโยบายหรือไม่

 • คุณยังไม่ได้ยกเลิกการระงับเอง

  หากคุณเลือกหยุดการชำระเงิน AdSense เอาไว้ชั่วคราว คุณต้องยกเลิกการระงับเองดังกล่าวเพื่อให้รับเงินได้อีกครั้ง

 • ขณะนี้บัญชีของคุณอยู่ระหว่างตรวจทานเพื่อดูว่าเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของเราหรือไม่

  เราตรวจสอบบัญชีทั้งหมดเพื่อดูความสอดคล้องกับนโยบายและหากิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง บางครั้ง ในขณะที่บัญชีของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เราจะระงับการชำระเงินแก่คุณชั่วคราว คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเกี่ยวกับการระงับการชำระเงินนี้ ระบบจะยกเลิกการระงับนี้โดยอัตโนมัติหลังจากการตรวจสอบสิ้นสุดลง หากพบว่าบัญชีของคุณปฏิบัติตามนโยบายและคุณได้รับการเข้าชมมาอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: คุณยังอาจพบว่ามีการระงับการชำระเงินสำหรับปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก เมื่อใดก็ตามที่การชำระเงินของคุณถูกระงับ หน้าการชำระเงินจะแสดงการแจ้งเตือน คลิกลิงก์ในการแจ้งเตือนเพื่อดูขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติในการยกเลิกการระงับดังกล่าว เพื่อให้มีสิทธิ์รับการชำระเงิน

กำลังรับการชำระเงินครั้งถัดไป

หากระบบนำการระงับการชำระเงินออกไปจากบัญชีของคุณภายในวันที่ 20 คุณจะได้รับการชำระเงินในรอบการชำระเงินรายเดือนปัจจุบัน หากมีการชำระเงิน คุณจะเห็นบรรทัดรายการ "การชำระเงินอัตโนมัติ" ในหน้าการชำระเงินเพื่อแสดงว่าการชำระเงินของคุณอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร