การชำระเงิน

รายได้โดยประมาณและรายได้สรุปต่างกันอย่างไร

รายได้โดยประมาณที่แสดงในรายงานจะแสดงค่าประมาณที่ใกล้เคียงของกิจกรรมบัญชีล่าสุด รายงานเหล่านี้จะแสดงรายได้โดยประมาณเพื่อให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงสำหรับกิจกรรมปัจจุบันในบัญชีอย่างรวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม รายได้เหล่านี้ยังไม่เป็นรายได้สรุปจนกว่าจะสิ้นเดือน และไม่จำเป็นว่าจะแสดงจำนวนเงินที่คุณจะได้รับชำระในท้ายที่สุด

รายได้สรุปคือจำนวนรายได้ที่ถูกต้องซึ่งรวมรายได้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับชำระสำหรับการคลิกและการแสดงผลที่ถูกต้อง จำนวนเงินเหล่านี้เท่ากับยอดเงินปัจจุบันที่แสดงบนหน้า "ธุรกรรม" หลังจากบันทึกรายได้ของเราได้รับการประมวลผลและยืนยันภายในวันที่ 3 ของเดือน ระบบจะโพสต์ยอดคงเหลือปัจจุบันจากเดือนก่อนหน้าไปที่หน้า "ธุรกรรม" และส่วน "รายได้สรุป" บนหน้าแรก

หากคุณพบว่ารายได้โดยประมาณและรายได้สรุปมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก คุณอาจค้นหาสาเหตุได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร