การชำระเงิน

คุณมีใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินหรือไม่

มี ใบเสร็จรับเงินมีอยู่ในบัญชีของคุณทุกครั้งที่เราออกเงินให้คุณ ใบเสร็จรับเงินนี้เป็นหน้าเว็บที่สามารถพิมพ์ได้ และมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้คุณ คุณสามารถพิมพ์หน้านี้เพื่อเก็บบันทึกการชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้รับ เพื่อแสดงต่อธนาคารของคุณเมื่อต้องการนำเช็ค AdSense ไปขึ้นเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี

หากต้องการเข้าถึงใบเสร็จรับเงินของการชำระเงินรายการใด ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกการชำระเงินในแผงการนำทางด้านซ้าย
  3. คลิกดูธุรกรรม
  4. ในหน้า "ธุรกรรม" คลิกลิงก์การชำระเงินอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่คุณต้องการใบเสร็จ

ระบบจะนำคุณไปยังใบเสร็จรับเงิน โปรดทราบว่าคุณควรใช้ใบเสร็จรับเงินนี้ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ AdSense อย่างเคร่งครัด

โปรดทราบว่า การเข้าร่วมใน AdSense ไม่ได้หมายความว่าคุณถูกจ้างโดย Google Inc อย่างไรก็ตาม คุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่มีผลผูกมัดตามข้อกำหนดในการให้บริการ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้เรายกเลิกบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร