'AdSense למשחקים'

סקירה כללית של AdSense למשחקים

AdSense למשחקים מאפשר לך להרוויח כסף ממשחקי דפדפן בפורמט HTML5 באמצעות SDK של מודעות מדיה אינטראקטיבית (IMA)‏. ערכת Google IMA SDK מאפשרת למפתחים לשלוח בקשות למודעות לרשת AdSense, לפרש תגובות למודעות ולעבד מודעות. רבים מיצרני התוכן המובילים בתחום המשחקים משתמשים ב-Google IMA SDK כדי לבקש ולהציג מודעות במשחקים.

דרישות
פורמטים של מודעות
אפשרויות שילוב
משאבים נוספים

דרישות

אם ברצונך לשלב את AdSense למשחקים במשחקי דפדפן מבוססי HTML5, עליך להקפיד לפעול בהתאם לדרישות המקדימות הבאות:

 • יש להקפיד שהמשחק יציית למדיניות התוכנית של AdSense, כולל מדיניות המשחקים הספציפית הזו.
 • יש להשתמש במפעיל משחקים שניתן לשלב בו את Google IMA SDK או במפעיל שתואם לתקנים VAST 3.0 ו-VPAID 2 JS.
 • יש להשתמש במפעיל משחקים מבוסס HTML5‏: ניתן להשתמש ב-AdSense למשחקים רק בתוכן של משחקי דפדפן מבוססי HTML5.
 • עליך לנהל נפח גדול של תוכן משחקים. כלומר, יותר מ-70% מהתוכן שלך צריך להיות משחקים, ועליהם לקבל יותר ממיליון הופעות מדי חודש.

לשילוב AdSense למשחקים

חזרה למעלה

פורמטים של מודעות

ערכת IMA SDK של Google תומכת בסוגי המודעות הבאים:

 • וידאו: מודעת וידאו שמופיעה כאשר המשחק נטען, בין שלבים במשחקים או בסיום המשחק (כלומר, מודעת קדם-משחק, מודעה באמצע משחק או מודעה בסוף משחק).
  • סטנדרטי: מודעות וידאו שלא ניתן לדלג עליהן, שניתן להציג בשיבוץ של מודעת קדם-משחק, מודעה באמצע משחק ומודעה בסוף משחק.
  • TrueView: מודעות וידאו שניתן לדלג עליהן, ומאפשרות למשתמשים לדלג על המודעה לאחר כחמש שניות. ניתן להציג מודעות TrueView במיקום של מודעה לפני משחק או באמצע משחק, במעבר בין רמות.
   מודעות וידאו מסוג TrueView שניתן לדלג עליהן זמינות רק ליצרני תוכן עם 'AdSense למשחקים' העומדים בתנאי מדיניות נוספים. למידע נוסף, ראה הנחיות ספציפיות לסרטונים עבור AdSense‏‏.
  Example video ad

  איור 1: דוגמה של מודעת וידאו

  Example TrueView video ad

  איור 2: דוגמה של מודעת וידאו מסוג TrueView

 • משבצת מלאה: מודעת טקסט, תמונה או מדיה עשירה שמופיעה בדרך כלל בעת טעינת המשחק, בין שלבים במשחק או בסוף המשחק. מודעות של משבצות מלאות כוללות טיימר של ספירה לאחור, טקסט מודעה גלוי ולחצן סגירה. מודעת המשבצת המלאה נסגרת גם באופן אוטומטי לאחר שהיא מוצגת במשך 15 שניות.Example full-slot ad

  איור 3: דוגמה למודעת משבצת מלאה

חזרה למעלה

אפשרויות שילוב

קיימות שתי אפשרויות לשילוב AdSense למשחקים וניתן לבחור את אפשרות השילוב המתאימה ביותר לכל מודל עסקי:

 • פשוט

  השיטה הקלה ביותר לשילוב AdSense למשחקים עם משחקים בפורמט HTML5 היא שימוש באפשרות השילוב הפשוט. האפשרות מהווה פתרון להטמעה מהירה שמספק את כל התכונות והפורמטים של המודעות שזמינים ב-AdSense למשחקים. יצרני תוכן שמעוניינים להשתמש באפשרות השילוב הפשוט יכולים להירשם כאן.

 • מתקדם

  יצרני תוכן שמעוניינים בשילוב מתקדם יותר ומותאם אישית צריכים להטמיע את IMA HTML5 SDK במשחק שפיתחו בפורמט HTML5. אפשרות זו מספקת יותר גמישות. למשל, כשמשתמשים באפשרות זו, תכונות מסוימות זמינות דרך Google Ad Manager. עם זאת, חשוב לזכור שהשימוש באפשרות הזו מורכב יותר.

  כדי להתחיל להשתמש באפשרות השילוב המתקדם, יש לפעול לפי השלבים המפורטים בהנחיות ההגדרה ובמדריך הטכני למתחילים לשילוב IMA HTML5 SDK. שני הדפים האלה יעזרו לך לבצע את הפעולות הנדרשות לשילוב.

חזרה למעלה

משאבים נוספים

חזרה למעלה

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה