Kênh

Báo cáo kênh của tôi hiển thị nhiều dữ liệu hơn báo cáo tổng hợp

Khi xem báo cáo kênh, bạn có thể xem một số lần hiển thịlần nhấp chuột đã được theo dõi trên nhiều kênh. Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập URL và kênh tùy chỉnh của bạn, việc này có thể xảy ra vì bất kỳ hoặc tất cả các lý do sau:

  • Quảng cáo của bạn đang được theo dõi trên nhiều kênh URL.
    Số lần hiển thị và số lần nhấp chuột trên kênh URL cho domain.com/site hoặc forum.domain.com cũng sẽ được theo dõi trên kênh URL cho domain.com. Nếu bạn nhận được một lần nhấp chuột trên domain.com/site, lần nhấp chuột này cũng sẽ được ghi lại trong kênh URL domain.com -- nghĩa là bạn sẽ thấy hai lần nhấp chuột được ghi lại trong báo cáo kênh, nhưng chỉ một lần nhấp chuột trong báo cáo tổng thể. Tham khảo bài viết Tạo kênh URL để biết thêm thông tin về cách theo dõi trang phụ và tên miền phụ.
  • Quảng cáo của bạn đang được theo dõi trên cả một kênh URL và một kênh tùy chỉnh.
    Nếu bạn đang sử dụng kênh tùy chỉnh trên trang đang được kênh URL theo dõi, dữ liệu của bạn có thể bị trùng lặp. Khi bạn nhận được một lần nhấp chuột trên đơn vị quảng cáo được gắn thẻ với kênh tùy chỉnh của bạn, một lần nhấp chuột cũng sẽ được ghi lại trong kênh URL cho trang đó.
  • Quảng cáo của bạn đang được theo dõi trên nhiều kênh tùy chỉnh.
    Nếu bạn đã gán nhiều kênh tùy chỉnh cho một đơn vị quảng cáo, số lần nhấp chuột và số lần hiển thị từ đơn vị quảng cáo đó sẽ được ghi lại cho mỗi kênh tùy chỉnh.

Để xem hiệu suất tổng thể của tài khoản: trong điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Báo cáo hiệu suất, sau đó chọn báo cáo Toàn bộ tài khoản theo ngày. Thao tác này sẽ bao gồm tất cả các lần nhấp chuột, số lần hiển thị trang và thu nhập từ tài khoản của bạn mà không bị trùng lặp dữ liệu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?