Ataskaitos

Apie ataskaitą „Šalys“

Ataskaitoje „Šalys“ pateikiamas jūsų skelbimų našumas pagal šalis, kurių gyventojai peržiūrėjo skelbimus svetainėje. Skirstymą pagal šalis matysite peržiūrėdami ataskaitas pagal produktus, tinkintus kanalus, URL kanalus, patvirtintas svetaines, platformas, skelbimų rinkinius, skelbimų dydžius, skelbimų tipus, kainos pasiūlymų tipus ir taikymo tipus.

Paskirstymo pagal šalį ataskaitos, sudarytos pagal URL kanalus, tinkintus kanalus, skelbimų rinkinius ir skelbimų dydžius, galimos tik tada, kai ataskaitų dienų seka prasideda 2013 m. kovo 9 d. arba vėliau.
Ataskaita „Šalys“ negalima, jei peržiūrite ataskaitas, sudarytas pagal svetaines. Jei norite sužinoti savo skelbimų našumą svetainės lygmeniu, naudokite ataskaitą „Patvirtintos svetainės“.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?