Cho phép và chặn quảng cáo

Chặn danh mục nhạy cảm trong AdSense

Để ngăn quảng cáo từ một số danh mục nhạy cảm nhất định xuất hiện trên trang web của bạn, hãy chặn chúng bằng cách cập nhật tùy chọn cài đặt "Danh mục nhạy cảm" trong tài khoản AdSense. Nếu bạn lọc một danh mục quảng cáo bằng tính năng lọc danh mục thì tính năng này sẽ chặn quảng cáo của tất cả các loại nhắm mục tiêu và ở mọi định dạng. Bạn có thể chặn các danh mục nhạy cảm ở cấp sản phẩm hoặc ở cấp trang web.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể chặn các danh mục quảng cáo nhạy cảm bằng những ngôn ngữ được hỗ trợ này, bất kể ngôn ngữ trang web của bạn là gì.

Chặn ở cấp trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Đảm bảo "Nội dung" được chọn.
 4. Trong mục Nội dung, hãy chọn miền hoặc miền con mà bạn muốn bật tùy chọn chặn.
  Nếu trang web của bạn không được liệt kê, bạn có thể sử dụng tính năng quản lý trang web.
 5. Nhấp vào phần Quản lý các danh mục nhạy cảm.
 6. Trên trang "Danh mục nhạy cảm", hãy sử dụng các tùy chọn kiểm soát để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.

Chặn ở cấp sản phẩm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào Quản lý các danh mục nhạy cảm.
 5. Trên trang "Danh mục nhạy cảm", hãy sử dụng các tùy chọn kiểm soát để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.
Lưu ý: Tổng phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo được hiển thị trên trang "Danh mục nhạy cảm" của bạn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100% do quảng cáo có thể được phân loại theo nhiều danh mục hoặc không hề được phân loại trong bất kỳ danh mục nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?