Cho phép và chặn quảng cáo

Chặn danh mục nhạy cảm trong AdSense

Để ngăn quảng cáo từ một số danh mục nhạy cảm nhất định xuất hiện trên trang web của bạn, hãy chặn chúng bằng cách cập nhật tùy chọn cài đặt "Danh mục nhạy cảm" trong tài khoản AdSense. Nếu bạn lọc một danh mục quảng cáo bằng tính năng lọc danh mục thì tính năng này sẽ chặn quảng cáo của tất cả các loại nhắm mục tiêu và ở mọi định dạng. Bạn có thể chặn các danh mục nhạy cảm ở cấp sản phẩm hoặc ở cấp trang web.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể chặn danh mục quảng cáo nhạy cảm ở những ngôn ngữ được hỗ trợ này, bất kể ngôn ngữ của trang web của bạn là gì.

Trước khi đưa ra quyết định chặn danh mục nhạy cảm và để có được ý tưởng tốt hơn về các loại quảng cáo rơi vào danh mục nhạy cảm nhất định, bạn có tùy chọn để xem xét quảng cáo đã được phân phát. Có một liên kết trực tiếp từ mục chặn danh mục đến Trung tâm xem xét quảng cáo. Dựa trên phần xem trước này, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về việc bạn muốn chặn quảng cáo nhất định hay chặn toàn bộ danh mục.

Chặn ở cấp trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Đảm bảo "Nội dung" được chọn.
 4. Trong phần Nội dung, hãy chọn miền hoặc miền con mà bạn muốn đặt chặn.
  Nếu trang web của bạn không được liệt kê thì bạn có thể sử dụng tính năng quản lý trang web.
 5. Nhấp vào phần Quản lý các danh mục nhạy cảm.
 6. Trên trang "Danh mục nhạy cảm", hãy sử dụng các nút điều khiển để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.

Chặn ở cấp sản phẩm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào phần Quản lý các danh mục nhạy cảm.
 5. Trên trang "Danh mục nhạy cảm", hãy sử dụng các nút điều khiển để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.
Tổng phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo được hiển thị trên trang "Danh mục nhạy cảm" có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100% do quảng cáo có thể được phân loại theo nhiều danh mục hoặc hoàn toàn không được phân loại theo bất kỳ danh mục nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?