חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

הרשה או חסום מודעות

חסום מודעות לפי קטגוריות רגישות

כדי למנוע הצגה של מודעות מקטגוריות רגישות מסוימות באתר שלך, חסום אותן על ידי עדכון ההגדרה "קטגוריות רגישות של מודעות" בחשבונך. אם תסנן קטגוריית מודעות באמצעות סינון לפי קטגוריות, הסינון יגרום לחסימת מודעות מכל סוגי המיקוד והפורמטים. ניתן לחסום קטגוריות רגישות ברמת המוצר או ברמת האתר.

בשלב זה אנו תומכים בחסימה עבור מספר מוגבל של שפות, ללא קשר לשפת האתר.

לפני קבלת החלטה לחסום קטגוריה רגישה, וכדי להבין טוב יותר את סוגי המודעות שמשתייכות לקטגוריה רגישה מסוימת, יש לך הזדמנות לבדוק מודעות שכבר הוצגו. קיים קישור ישיר מהקטע של חסימת קטגוריות למרכז בקרת המודעות. על סמך תצוגה מקדימה זו, תוכל לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי החסימה של מודעה מסוימת, או חסימה של קטגוריה שלמה.

חסימה ברמת האתר

 1. עבור לכרטיסייה הרשה או חסום מודעות.
 2. בסרגל הצד, לחץ על תוכן.
 3. בקטע תוכן, בחר את הדומיין או את התת-דומיין שעליהם ברצונך להגדיר את החסימה.
  אם האתר שלך אינו ברשימה, תוכל להוסיף אותו באמצעות התכונה ניהול אתרים.
 4. בסרגל האופקי שלאורך החלק העליון של הדף, לחץ על הכרטיסייה קטגוריות רגישות.
 5. השתמש בפקדים שבדף כדי לאפשר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים אוטומטית לאחר הבחירה.

חסום ברמת המוצר

 1. עבור לכרטיסייה הרשה או חסום מודעות.
 2. בסרגל הצידי, בחר במוצר שלך. לדוגמה, בחר "תוכן" עבור AdSense לתוכן.
 3. בסרגל האופקי שלאורך החלק העליון של הדף, לחץ על הכרטיסייה קטגוריות רגישות.
 4. השתמש בפקדים שבדף כדי לאפשר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים אוטומטית לאחר הבחירה.
האם המאמר היה מועיל?