הרשה או חסום מודעות

חסימה של מודעות לפי קטגוריות רגישות

כדי למנוע הצגה של מודעות מקטגוריות רגישות מסוימות באתר שלך, חסום אותן על ידי עדכון ההגדרה "קטגוריות רגישות של מודעות" בחשבונך. אם תסנן קטגוריית מודעות באמצעות סינון לפי קטגוריות, הסינון יגרום לחסימת מודעות מכל סוגי המיקוד והפורמטים. ניתן לחסום קטגוריות רגישות ברמת המוצר או ברמת האתר.

לתשומת ליבך, אפשר לחסום קטגוריות רגישות רק במודעות בשפות הנתמכות שכאן, ללא קשר לשפת האתר שלך.

לפני קבלת החלטה לחסום קטגוריה רגישה, וכדי להבין טוב יותר את סוגי המודעות שמשתייכות לקטגוריה רגישה מסוימת, יש לך הזדמנות לבדוק מודעות שכבר הוצגו. קיים קישור ישיר מהקטע של חסימת קטגוריות למרכז בקרת המודעות. על סמך תצוגה מקדימה זו, תוכל לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי החסימה של מודעה מסוימת, או חסימה של קטגוריה שלמה.

חסימה ברמת האתר

 1. היכנס לחשבון AdSense.
 2. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על הרשה או חסום מודעות.
 3. ודא שהאפשרות 'תוכן' נבחרה.
 4. בקטע תוכן, בחר את הדומיין או את התת-דומיין שעליהם אתה מעוניין להגדיר את החסימה.
  אם האתר שלך אינו ברשימה, תוכל להוסיף אותו באמצעות התכונה ניהול אתרים.
 5. בסרגל האופקי שלאורך החלק העליון של הדף, לחץ על הכרטיסייה קטגוריות רגישות.
 6. השתמש בפקדים שבדף כדי לאפשר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים אוטומטית לאחר הבחירה.

חסימה ברמת המוצר

 1. היכנס לחשבון AdSense.
 2. בחלונית הניווט הימנית, לחץ על הרשה או חסום מודעות.
 3. לחץ על המוצר. לדוגמה, לחץ על תוכן עבור AdSense לתוכן.
 4. בסרגל האופקי המוצג לרוחב החלק העליון של הדף, לחץ על הכרטיסייה קטגוריות רגישות.
 5. השתמש בפקדים שבדף כדי לאפשר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים באופן אוטומטי לאחר הבחירה.
האחוז הכולל של הופעות של מודעה, המוצג בדף 'קטגוריות רגישות', יכול להיות גבוה או נמוך מ-100%. הסיבה לכך היא שניתן לסווג מודעות בקטגוריות רבות או לא לסווג אותן באף קטגוריה.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?