Gỡ rối quảng cáo

Quảng cáo không liên quan xuất hiện trên trang

Có thể có nhiều lý do khiến trang web có thể hiển thị ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn hoặc hoàn toàn không hiển thị quảng cáo. Bên dưới là danh sách các vấn đề thường gặp nhất.

Vấn đề với lập chỉ mục trang web của bạn

Hệ thống của chúng tôi chưa thu thập thông tin của tất cả các trang trong trang web của bạn.

Nếu Trình thu thập thông tin của AdSense chưa từng truy cập vào trang web của bạn, thì có thể mất đến 48 giờ hoặc lâu hơn trước khi trình thu thập thông tin truy cập và thu thập nội dung từ trang đó. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể thấy quảng cáo hiển thị dưới dạng những hộp trong suốt hoặc chứa bất kỳ quảng cáo thay thế nào hoặc màu sắc được xác định trong mã quảng cáo hoặc các quảng cáo ít có liên quan.
Lưu ý: Trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ lập chỉ mục theo URL và do đó sẽ xem các URL http://site.com và http://www.site.com là khác nhau. Bởi vì trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ truy cập riêng những URL này, nên bạn có thể nhận thấy rằng quảng cáo xuất hiện khác nhau trên những trang này.
Trình thu thập thông tin của chúng tôi không thể tiếp cận trang web của bạn.

Nếu trình thu thập thông tin của AdSense không thể truy cập vào trang của bạn, chúng tôi sẽ cảnh báo bạn bằng cách hiển thị lỗi trình thu thập thông tin. Bạn có thể xem lỗi trình thu thập thông tin trên trang Cài đặt tài khoản trong tài khoản của bạn, trong phần Truy cập & ủy quyền. Tìm hiểu thêm về lỗi trình thu thập thông tin và cách giải quyết lỗi.
Trang web của bạn đã hạn chế truy cập bằng tệp loại trừ robots.txt.

Nếu trang web của bạn đang sử dụng tệp robots.txt, trình thu thập thông tin của AdSense có thể bị chặn không cho thu thập thông tin các trang web của bạn và xác định nội dung của trang web. Tìm hiểu cách cấp cho trình thu thập thông tin của chúng tôi quyền truy cập vào tệp robots.txt của bạn
Trang web của bạn yêu cầu thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu.

Nếu Trình thu thập thông tin của AdSense không biết thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu vào trang web của bạn, thì chúng tôi không thể xác định nội dung của trang web và cung cấp quảng cáo có liên quan. Tuy nhiên, bạn có thể cấp cho trình thu thập thông tin của chúng tôi quyền truy cập vào trang được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập để xem quảng cáo có liên quanin order to see relevant ads.

Các vấn đề liên quan đến trang web

Trang web của bạn đang sử dụng ID phiên trong URL.

Nếu trang web của bạn sử dụng ID phiên, bạn không thể nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang đó. Vì ID phiên -- và do đó URL -- thay đổi mỗi lần một người dùng khác xem trang, nên URL sẽ không nằm trong chỉ mục và sẽ được xếp hàng chờ để được thu thập thông tin. Tuy nhiên, khi URL được thu thập thông tin, sẽ có rất nhiều khả năng phiên đã kết thúc. Điều này có nghĩa là những trang mà người dùng nhìn thấy chưa bao giờ có trong chỉ mục. Bạn cần phải xóa ID phiên để hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Trang web của bạn đang sử dụng khung.

Khi mã AdSense được đặt trong khung tách biệt với nội dung chính của trang web của bạn, trình thu thập thông tin của AdSense không thể so khớp quảng cáo với nội dung trang web của bạn. Điều quan trọng là phải đặt mã quảng cáo trong cùng một khung với nội dung của các trang web để phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu đến nội dung của bạn.
Trang của bạn chứa thẻ làm mới.

Nếu tiêu đề trang của bạn chứa thẻ làm mới (<meta http-equiv="Refresh">), thì điều này cũng có thể dẫn đến việc trang của bạn hiển thị không liên quan. Xóa thẻ này có thể giúp đảm bảo rằng bạn nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Các vấn đề về triển khai quảng cáo

Mã AdSense đã được đặt bên trong IFRAME.

Chính sách chương trình của chúng tôi không cho phép đặt quảng cáo trong IFRAME, nghiêm cấm mọi thao tác sửa đổi đối với mã AdSense có thể ảnh hưởng tới hành vi chuẩn, cách nhắm mục tiêu hoặc cách phân phối quảng cáo mà không được Google cho phép một cách rõ ràng. Ngoài ra, công nghệ nhắm mục tiêu của chúng tôi không được tối ưu hóa để phân phát quảng cáo bên trong IFRAME riêng biệt. Vì những lý do này, vui lòng đảm bảo triển khai mã quảng cáo của chúng tôi trực tiếp vào nguồn của trang web của bạn. Khi bạn thực hiện những thay đổi này, có thể mất tối đa 48 giờ hoặc lâu hơn trước khi các quảng cáo có liên quan xuất hiện.
Mã quảng cáo của bạn đã bị sửa đổi

Nếu mã AdSense đã bị sửa đổi theo cách thủ công, chẳng hạn như để thay đổi chiều rộng hoặc chiều cao của đơn vị quảng cáo hoặc ID nhà xuất bản, thì chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dưới dạng các hộp trong suốt hoặc chứa bất kỳ quảng cáo thay thế nào hoặc màu sắc được chỉ định trong mã quảng cáo. Vui lòng chọn định dạng quảng cáo bạn muốn trên trang Quảng cáo trong tài khoản của bạn, sau đó dán mã quảng cáo được tạo, chưa được chỉnh sửa, vào các trang của bạn. Lưu ý rằng điều này không áp dụng nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo đáp ứng bằng chế độ nâng cao. Lưu ý rằng bạn chỉ được phép thực hiện các sửa đổi có giới hạn đối với mã theo Chính sách chương trình của chúng tôi.

Các vấn đề liên quan đến nội dung và chính sách

Trang web của bạn có thể không có đủ nội dung.

Có thể không có đủ thông tin trên trang web của bạn để trình thu thập thông tin của chúng tôi xác định nội dung của các trang của bạn. Do đó, chúng tôi có thể gặp khó khăn khi xác định quảng cáo có liên quan để hiển thị trên các trang của bạn. Xin lưu ý rằng trình thu thập thông tin của chúng tôi không thể tìm thấy ý nghĩa từ:
       
        * tệp âm thanh và video (.wma, .mpeg, .mov)
        * tệp mp3 (.mp3)
        * hình ảnh (.jpeg, .bmp)
        * Phim Macromedia Flash
        * Java Applets
       
      Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên bao gồm thêm nội dung ngoài những tệp ở trên trên trang web của mình để hỗ trợ trình thu thập thông tin của chúng tôi trong việc thu thập thông tin về trang web của bạn để hiển thị quảng cáo có liên quan.
Trang web của bạn có nội dung không tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi.

Có thể nội dung trang web của bạn không tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện thấy một điều gì đó trong trang web của bạn mà có thể được hiểu là có khả năng tiêu cực, không an toàn cho gia đình hoặc thậm chí gây khó chịu, Google có thể không hiển thị quảng cáo. Hai vi phạm chính sách phổ biến khiến hệ thống của chúng tôi không hiển thị quảng cáo là nội dung dành cho người lớn và nội dung nhạy cảm.
Nội dung trang web của bạn chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ.

Nếu mã AdSense được đặt trên các trang có nội dung chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ, thì chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo không liên quan hoặc quảng cáo bằng một ngôn ngữ khác. Như đã lưu ý trong Chính sách chương trình của chúng tôi, nhà xuất bản không được hiển thị quảng cáo trên các trang có nội dung chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ, do đó, vui lòng xóa mã quảng cáo khỏi các trang này cho đến khi chúng tôi có thể hỗ trợ ngôn ngữ của bạn.

Cài đặt đơn vị quảng cáo

Đơn vị quảng cáo của bạn được đặt để chỉ hiển thị quảng cáo.

Khoảng không quảng cáo hiển thị hình ảnh cho nội dung của bạn có thể bị giới hạn; nếu bạn đã chọn không hiển thị quảng cáo văn bản trong một đơn vị quảng cáo, thì chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo không liên quan hoặc không hiển thị quảng cáo nào trong đơn vị đó khi không có sẵn quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa truyền thông có liên quan. Để tránh hiển thị quảng cáo không liên quan, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật tùy chọn của mình để hiển thị cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc triển khai quảng cáo dự phòng.
Bạn đã chặn quảng cáo từ quá nhiều URL của nhà quảng cáo.

Nếu bạn đã chặn quảng cáo từ số lượng lớn các URL của nhà quảng cáo, thì chúng tôi có thể không còn có sẵn các quảng cáo khác để nhắm mục tiêu đến nội dung của bạn nữa, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo không liên quan hoặc không hiển thị quảng cáo nào. 

Nếu không có lý do nào ở trên áp dụng cho trang web của bạn và các trang của bạn vẫn hiển thị quảng cáo không liên quan, vui lòng xem xét trình khắc phục sự cố của chúng tôi để khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?