Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Quảng cáo không liên quan xuất hiện trên trang

Có thể có nhiều lý do khiến trang web hiển thị ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn hoặc hoàn toàn không hiển thị quảng cáo. Dưới đây là danh sách các vấn đề thường gặp nhất.

Vấn đề khi lập chỉ mục trang web

Hệ thống của chúng tôi chưa thu thập thông tin của tất cả các trang trong trang web của bạn

Nếu trình thu thập thông tin của AdSense chưa từng truy cập vào trang web của bạn, thì bạn có thể phải chờ 48 giờ hoặc lâu hơn trước khi trình thu thập thông tin truy cập và thu thập nội dung từ trang đó. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể thấy quảng cáo xuất hiện dưới dạng hộp trong suốt hoặc quảng cáo ít có liên quan.
Lưu ý: Trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ lập chỉ mục theo URL và do đó sẽ xem http://site.comhttp://www.site.com là các URL khác nhau. Bởi vì trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ truy cập những URL này một cách riêng biệt, nên bạn có thể nhận thấy các quảng cáo có giao diện khác nhau trên những trang này.
Trình thu thập thông tin của chúng tôi không thể tiếp cận trang web của bạn

Nếu trình thu thập thông tin của AdSense không thể truy cập vào trang của bạn, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách hiển thị lỗi trình thu thập thông tin. Bạn có thể xem lỗi trình thu thập thông tin trên trang Cài đặt tài khoản trong tài khoản, trong mục "Truy cập và ủy quyền". Tìm hiểu thêm về lỗi trình thu thập thông tin và cách sửa lỗi.
Trang web của bạn đã hạn chế quyền truy cập bằng cách sử dụng tệp loại trừ robots.txt

Nếu trang web của bạn đang sử dụng tệp robots.txt, thì trình thu thập thông tin của AdSense có thể sẽ không thể thu thập thông tin trên các trang cũng như không thể xác định nội dung của trang web. Tìm hiểu cách cấp cho trình thu thập thông tin quyền truy cập vào tệp robots.txt
Trang của bạn yêu cầu thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu

Nếu trình thu thập thông tin của AdSense không biết thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu vào trang web của bạn, thì chúng tôi không thể xác định nội dung của trang web và cung cấp quảng cáo có liên quan. Tuy nhiên, bạn có thể cấp cho trình thu thập thông tin của chúng tôi quyền truy cập vào các trang được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập để xem quảng cáo có liên quan.

Các vấn đề liên quan đến trang web

Trang web của bạn đang sử dụng mã phiên hoạt động trong URL

Nếu các trang của bạn sử dụng mã phiên hoạt động, thì bạn có thể không nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang đó. Vì mã phiên hoạt động – cùng với URL – thay đổi mỗi lần một người dùng khác xem trang, nên URL sẽ không nằm trong chỉ mục và sẽ được đưa vào hàng đợi để thu thập thông tin. Tuy nhiên, khi URL được thu thập thông tin, sẽ có rất nhiều khả năng phiên đã kết thúc. Điều này có nghĩa là những trang mà người dùng nhìn thấy chưa bao giờ có trong chỉ mục. Bạn cần phải xóa mã phiên hoạt động để các quảng cáo được nhắm mục tiêu có thể xuất hiện.
Trang web của bạn đang sử dụng khung

Khi bạn đặt mã AdSense trong một khung tách biệt với nội dung chính của trang web, thì trình thu thập thông tin của AdSense sẽ không thể đối sánh quảng cáo với nội dung trang. Điều quan trọng là bạn phải đặt mã quảng cáo trong cùng một khung với nội dung của các trang để phân phát quảng cáo phù hợp với nội dung của bạn.
Trang của bạn chứa thẻ làm mới

Nếu tiêu đề trang của bạn chứa thẻ làm mới (<meta http-equiv="Refresh">), thì điều này cũng có thể dẫn đến việc trang của bạn hiển thị quảng cáo không liên quan. Nếu xóa thẻ này, thì bạn có thể đảm bảo nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Các vấn đề về triển khai quảng cáo

Mã AdSense đã được đặt bên trong iframe

Chính sách chương trình của chúng tôi không cho phép đặt quảng cáo trong iframe, nghiêm cấm mọi thao tác sửa đổi đối với mã AdSense có thể ảnh hưởng tới hành vi chuẩn, cách nhắm mục tiêu hoặc cách phân phối quảng cáo mà không được Google cho phép một cách rõ ràng. Ngoài ra, công nghệ nhắm mục tiêu của chúng tôi không được tối ưu hóa để phân phát quảng cáo bên trong iframe riêng biệt. Vì vậy, bạn hãy nhớ triển khai mã quảng cáo của chúng tôi trực tiếp vào nguồn của trang web. Sau khi thực hiện những sự thay đổi này, bạn có thể phải đợi tới 48 giờ hoặc lâu hơn trước khi các quảng cáo liên quan xuất hiện.
Mã quảng cáo của bạn đã được sửa đổi

Nếu bạn sửa đổi mã AdSense theo cách thủ công, chẳng hạn như thay đổi chiều rộng hoặc chiều cao của đơn vị quảng cáo hoặc mã nhà xuất bản, thì quảng cáo có thể xuất hiện dưới dạng các hộp trong suốt. Vui lòng chọn kích thước quảng cáo mà bạn muốn trên trang Quảng cáo trong tài khoản, sau đó dán mã quảng cáo đã tạo nhưng chưa chỉnh sửa vào các trang. Xin lưu ý rằng nội dung hướng dẫn nêu trên sẽ không phù hợp nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo thích ứng bằng chế độ nâng cao. Xin lưu ý rằng bạn chỉ được phép thực hiện các nội dung sửa đổi có giới hạn đối với mã theo Chính sách chương trình của chúng tôi.

Các vấn đề liên quan đến nội dung và chính sách

Trang của bạn có thể không có đủ nội dung

Trang web của bạn có thể không có đủ nội dung để trình thu thập thông tin của chúng tôi có thể xác định nội dung các trang. Do đó, chúng tôi có thể gặp khó khăn khi xác định quảng cáo có liên quan để hiển thị trên các trang của bạn. Xin lưu ý rằng trình thu thập thông tin của chúng tôi không thể nhận biết ý nghĩa từ:
  • tệp âm thanh và video (.wma, .mpeg, .mov)
  • tệp mp3 (.mp3)
  • hình ảnh (.jpeg, .bmp)
  • Phim Macromedia Flash
  • Java Applets

Trong các trường hợp như vậy, bạn nên đưa thêm nội dung ngoài những tệp ở trên vào trang web của mình nhằm hỗ trợ trình thu thập thông tin của chúng tôi trong việc thu thập thông tin về trang web của bạn để hiển thị quảng cáo có liên quan.

Trang web của bạn có nội dung không tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi

Có thể nội dung trang web của bạn không tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện thấy điều gì đó trong trang web của bạn mà có thể được hiểu là có khả năng tiêu cực, không an toàn cho gia đình hoặc thậm chí phản cảm, thì Google có thể không hiển thị quảng cáo.
Nội dung trang web của bạn chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ

Nếu mã AdSense được đặt trên các trang có nội dung chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ, thì chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo không liên quan hoặc quảng cáo bằng một ngôn ngữ khác. Như đã lưu ý trong Chính sách chương trình của chúng tôi, nhà xuất bản không được hiển thị quảng cáo trên các trang có nội dung chủ yếu bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ, do đó, xin vui lòng xóa mã quảng cáo khỏi các trang này cho đến khi chúng tôi có thể hỗ trợ ngôn ngữ của bạn.

Tùy chọn cài đặt đơn vị quảng cáo

Bạn đã chặn quảng cáo từ quá nhiều URL của nhà quảng cáo

Nếu bạn đã chặn quảng cáo từ rất nhiều URL của nhà quảng cáo, thì chúng tôi có thể không còn có các quảng cáo khác để nhắm mục tiêu đến nội dung của bạn nữa. Do đó, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo không liên quan hoặc không hiển thị quảng cáo.

Nếu không có lý do nào ở trên áp dụng cho trang web của bạn và các trang của bạn vẫn hiển thị quảng cáo không liên quan, vui lòng xem bài viết về trình khắc phục sự cố quảng cáo của chúng tôi để khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?