Felsökning av annonser

Irrelevanta annonser visas på sidan

Anledningarna till att färre riktade annonser eller att inga annonser alls visas på en webbplats kan vara flera. Nedan följer en lista över de vanligaste anledningarna.

Problem med att indexera webbplatsen

Vårt system har ännu inte sökt igenom alla sidor på webbplatsen

Om AdSense-sökroboten inte har varit på din webbplats tidigare så kan det ta upp till 48 timmar eller mer innan sökroboten besöker sidan och hämtar innehållet från den. Till dess kan det hända att annonserna visas som genomskinliga rutor eller att mindre relevanta annonser visas.
Obs! Sökroboten indexerar webbplatserna efter webbadresser. Därför betraktas http://site.com och http://www.site.com som olika webbadresser. Eftersom sökroboten besöker webbadresserna separat kan det hända att annonserna visas på olika sätt på sidorna.
Sökroboten kan inte komma till webbplatsen

Om AdSense-sökroboten inte har tillgång till sidan varnas du via ett sökrobotfel. Du kan visa sökrobotfel på sidan Kontoinställningar i ditt konto, i avsnittet Åtkomst och auktorisering. Läs mer om sökrobotfel och hur du åtgärdar dem.
Åtkomsten till webbplatsen begränsas av en robots.txt-fil (uteslutningsfil)

Om en robots.txt-fil används på webbplatsen kan AdSense-sökroboten hindras från att genomsöka dina webbsidor och fastställa innehållet på dem. Läs mer om hur du ger sökroboten tillgång till webbplatsen i robots.txt-filen
Sidorna skyddas av ett inloggningsnamn eller lösenord

Om AdSense-sökroboten inte har inloggningsnamnet eller lösenordet till webbplatsen kan vi inte analysera innehållet och visa relevanta annonser. Du kan dock ge sökroboten tillgång till inloggningsskyddade sidor så att relevanta annonser visas.

Webbplatsrelaterade problem

Webbadressen till webbplatsen innehåller sessions-id:n

Om dina sidor innehåller sessions-id:n kan det hända att inga riktade annonser visas på dem. Eftersom sessions-id:n är unika för varje besök ändras webbadressen för varje användare som öppnar en webbsida. Webbadressen indexeras därför inte utan placeras i kö för att genomsökas av vår sökrobot. När webbadressen väl genomsöks har besöket förmodligen upphört. Det innebär att webbsidorna som användarna ser aldrig kommer med i indexet. Du måste ta bort dessa sessions-id:n för att kunna visa riktade annonser.
Din webbplats använder ramar

När AdSense-koden placeras i en ram separat från det huvudsakliga innehållet på webbplatsen kan AdSense-sökroboten inte matcha annonser med sidans innehåll. Det är viktigt att du placerar annonskoden i samma ram som innehållet på dina sidor för att visa annonser som är inriktade på innehållet.
Sidan innehåller en uppdateringstagg

Om webbsidans sidhuvud innehåller en uppdateringstagg (<meta http-equiv="Refresh">) så kan det också leda till att irrelevant innehåll visas på sidan. Om du tar bort taggen kan du ta emot riktade annonser.

Problem med att implementera annonser

Du har placerat AdSense-koden i en iframe

Enligt våra programpolicyer är det inte tillåtet att placera annonser i en iframe. Det är heller inte tillåtet att manipulera AdSense-koden på ett sätt som kan påverka standardbeteende, inriktning eller visning av annonser om detta inte uttryckligen har godkänts av Google. Dessutom är vår inriktningsteknik inte optimerad för att visa annonser i en separat iframe. Tänk därför på att implementera annonskoden direkt i källkoden till webbsidan. När du har infört ändringarna kan det ta upp till 48 timmar eller mer innan relevanta annonser visas.
Annonskoden har ändrats

Om AdSense-koden har ändrats manuellt, till exempel för att ändra annonsenhetens bredd eller höjd eller utgivar-id:t, kan det hända att vi visar annonsen som en genomskinlig ruta. Välj önskad annonsstorlek på sidan Annonser i ditt konto och klistra in den genererade annonskoden på sidorna. Observera att detta inte gäller om du har skapat en responsiv annonsenhet i avancerat läge. Tänk på att endast begränsade ändringar av annonskoden tillåts enligt våra programpolicyer.

Problem med innehåll och policyer

Sidan kanske inte har tillräckligt mycket innehåll

Det kanske inte finns tillräckligt med information på webbplatsen för att våra sökrobotar ska kunna identifiera innehållet på sidorna. Då kan det bli svårt att hitta relevanta annonser som kan visas på sidorna. Observera att våra sökrobotar inte kan tolka följande:
  • ljud- och videofiler (.wma, .mpeg, .mov)
  • mp3-filer (.mp3)
  • bilder (.jpeg, .bmp)
  • Macromedia Flash-filmer
  • Java-appletar

I sådana fall rekommenderar vi att du lägger till mer innehåll (undantaget filtyperna ovan) på webbplatsen så att våra sökrobotar kan samla in information om din webbplats och visa relevanta annonser.

Din webbplats har innehåll som inte följer reglerna i våra programpolicyer

Det kan hända att innehållet på din webbplats inte följer våra programpolicyer. Google kanske inte visar annonser om systemet har identifierat att webbplatsens innehåll kan tolkas som negativt, olämpligt för barn eller stötande.
Större delen av webbplatsens innehåll är på ett språk som inte stöds

Det kan hända att vi visar irrelevanta annonser eller annonser på ett annat språk om AdSense-koden har placerats på sidor vars innehåll främst är på ett språk som inte stöds. Enligt våra programpolicyer får utgivare inte visa annonser på sidor med innehåll som främst är på ett språk som inte stöds. Därför behöver du ta bort annonskoden från sådana sidor tills vi kan erbjuda stöd för ditt språk.

Inställningar för annonsenheter

Du har blockerat annonser från för många annonsörers webbadresser

Om du blockerar annonser från ett stort antal annonsörers webbadresser kanske vi inte har några andra tillgängliga annonser som är inriktade på ditt innehåll. I sådana fall kan det hända att vi visar irrelevanta annonser eller inga annonser alls.

Om ingen av anledningarna ovan stämmer för din webbplats och om dina sidor fortfarande visar irrelevanta annonser kan du ta hjälp av vårt felsökningsverktyg för annonser för att åtgärda problemet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?