Riešenie problémov s reklamami

Na stránke sa zobrazujú irelevantné reklamy

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa na webe môžu zobrazovať menej zacielené reklamy alebo sa nemusia zobrazovať žiadne reklamy. Nižšie nájdete zoznam najčastejších problémov.

Problémy s indexovaním vášho webu

Nášmu systému sa doteraz nepodarilo prehľadať všetky stránky vášho webu.

Ak indexový prehľadávač AdSense ešte nikdy nenavštívil váš web, môže trvať až 48 hodín, kým navštívi stránku a zhromaždí z nej obsah. Medzitým môžete pozorovať, že reklamy sa zobrazujú ako priehľadné polia, obsahujú alternatívne reklamy alebo farby zadané v kóde reklamy alebo sa zobrazujú reklamy, ktoré sú len čiastočne relevantné.
Poznámka: Náš prehľadávač indexuje podľa webových adries, a preto považuje http://site.comhttp://www.site.com za rôzne webové adresy. Keďže náš prehľadávač navštívi tieto webové adresy zvlášť, môžete si všimnúť, že reklamy sa na týchto stránkach zobrazujú odlišne.
Náš indexový prehľadávač sa nemôže dostať na vašu stránku.

Ak indexový prehľadávač AdSense nemôže získať prístup k vašej stránke, upozorníme vás na to zobrazením chyby indexového prehľadávača. Chyby indexového prehľadávača si môžete pozrieť na stránke Nastavenia účtu vo svojom účte v sekcii Prístup a autorizácia. Prečítajte si viac o chybách indexového prehľadávača a ich riešení.
Váš web obmedzil prístup pomocou súboru na zakázanie prístupu robots.txt.

Ak váš web používa súbor robots.txt, prehľadávanie vašich stránok a určovanie ich obsahu indexovým prehľadávačom AdSense môžu byť blokované. Zistite, ako môžete poskytnúť prístup nášmu prehľadávaču v súbore robots.txt.
Prístup na vaše stránky vyžaduje prihlásenie alebo heslo.

Ak indexový prehľadávač AdSense nepozná prihlasovacie meno alebo heslo na prístup na váš web, nedokážeme určiť jeho obsah a nemôžeme na ňom zobraziť relevantné reklamy. Ak však chcete, aby sa zobrazovali relevantné reklamy, môžete poskytnúť nášmu prehľadávaču prístup k stránkam chráneným prihlásením.

Problémy súvisiace s webom

Váš web používa vo webovej adrese identifikátory relácie.

Ak vaše stránky používajú identifikátory relácie, zacielené reklamy sa na nich nemusia zobraziť. Keďže identifikátor relácie (a teda aj webová adresa) sa mení vždy, keď stránku zobrazí iný používateľ, webová adresa sa nebude nachádzať v indexe a bude zaradená do frontu na prehľadávanie. Po indexovom prehľadaní webovej adresy však už platnosť relácie s najväčšou pravdepodobnosťou vyprší. To znamená, že stránky zobrazené používateľmi sa nikdy nenachádzajú v indexe. Ak chcete zobrazovať zacielené reklamy, bude potrebné odstrániť identifikátory relácie.
Na vašom webe sa používajú rámce.

Ak umiestnite kód AdSense do rámca oddeleného od primárneho obsahu vášho webu, indexový prehľadávač AdSense nemôže prispôsobiť reklamy k obsahu stránky. Je dôležité, aby ste kód reklamy umiestnili do toho istého rámca, v ktorom sa nachádza aj obsah vašich stránok, vďaka čomu budeme môcť zobrazovať reklamy zacielené na váš obsah.
Vaša stránka obsahuje značku na obnovenie.

Zobrazovanie irelevantných reklám na stránke môže spôsobiť aj hlavička stránky, ktorá obsahuje značku na obnovenie (<meta http-equiv="Refresh">). Ak chcete zabezpečiť, aby sa na stránke zobrazovali zacielené reklamy, odstráňte túto značku.

Problémy s implementáciou reklám

Kód AdSense bol umiestnený vo vnútri prvku iframe.

Pravidlá programu zakazujú umiestňovanie reklám do prvku iframe. Tieto pravidlá nepovoľujú žiadnu manipuláciu s kódom AdSense (ovplyvňujúcu štandardné správanie, zacielenie alebo zobrazovanie reklám), ktorá nie je Googlom výslovne povolená. Naša technológia zacielenia navyše nie je optimalizovaná na zobrazovanie reklám v samostatných prvkoch iframe. Uistite sa preto, že ste náš kód reklamy implementovali priamo do zdrojového kódu stránky. Po vykonaní týchto zmien môže trvať minimálne 48 hodín, kým sa zobrazia relevantné reklamy.
Váš kód reklamy sa zmenil.

Ak bol kód AdSense upravený manuálne (napríklad bola zmenená šírka alebo výška reklamnej jednotky, prípadne bolo upravené číslo vlastníka), je možné, že sa reklamy budú zobrazovať ako priehľadné polia, prípadne budú obsahovať alternatívnu reklamu alebo farbu zadanú v kóde reklamy. Vyberte požadovanú veľkosť reklamy na stránke Reklamy v účte a potom prilepte vygenerovaný neupravený kód reklamy na svoje stránky. Tento postup neplatí, ak ste vytvorili responzívnu reklamnú jednotku v rozšírenom režime. Majte na pamäti, že pravidlá programu povoľujú len obmedzené úpravy kódu.

Problémy súvisiace s obsahom a pravidlami

Na vašej stránke možno nie je dostatok obsahu.

Na vašom webe nemusí byť dostatok informácií, aby naše prehľadávače mohli určiť obsah vašich stránok. Preto môžeme mať problémy s identifikovaním relevantných reklám na zobrazenie na vašich stránkach. Pripomíname, že naše prehľadávače nedokážu odvodiť význam z:
  • audio a videosúborov (.wma, .mpeg, .mov),
  • súborov mp3 (.mp3),
  • obrázkov (.jpeg, .bmp),
  • filmov typu Macromedia Flash,
  • apletov Java.

V takýchto prípadoch odporúčame, aby ste na svoj web pridali viac obsahu (iného než sú súbory uvedené vyššie), ktorý našim prehľadávačom pomôže pri zhromažďovaní informácií o vašom webe a zobrazovaní relevantných reklám.

Na vašom webe sa nachádza obsah, ktorý porušuje pravidlá programu.

Obsah vášho webu možno nie je v súlade s našimi pravidlami programu. Ak systém rozpozná na webe časti, ktoré by sa mohli považovať za potenciálne negatívne, nevhodné pre deti, či dokonca urážlivé, Google nemusí reklamy zobraziť.
Obsah vášho webu je prevažne v nepodporovanom jazyku.

Ak kód AdSense umiestnite na stránky s obsahom, ktorý je prevažne v nepodporovanom jazyku, môžu sa zobrazovať irelevantné reklamy alebo reklamy v inom jazyku. Ako je uvedené aj v našich pravidlách programu, vlastníci nemôžu zobrazovať reklamy na stránkach s obsahom, ktorý je prevažne v nepodporovanom jazyku, preto odstráňte kód reklamy z týchto stránok, kým nebudeme poskytovať podporu pre váš jazyk.

Nastavenia reklamných jednotiek

Reklamná jednotka je nastavená len na zobrazovanie grafických reklám.

Inventár grafických reklám pre váš obsah môže byť obmedzený. Ak ste sa rozhodli nezobrazovať v reklamnej jednotke textové reklamy, môžeme v tejto jednotke zobraziť irelevantné reklamy alebo nezobraziť žiadne, keď nie sú k dispozícii relevantné obrázkové alebo multimediálne reklamy. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu irelevantných reklám, odporúčame vám aktualizovať svoje predvoľby tak, aby sa zobrazovali textové aj grafické reklamy, alebo implementovať záložnú reklamu.
Zablokovali ste reklamy z príliš veľkého počtu webových adries inzerentov.

Ak zablokujete reklamy z veľkého počtu webových adries inzerentov, môže sa stať, že už nebudeme mať ďalšie dostupné reklamy na zacielenie na váš obsah. V takom prípade sa môžu zobrazovať irelevantné reklamy alebo sa nemusia zobrazovať žiadne reklamy.

Ak sa na váš web nevzťahuje žiadny z dôvodov uvedených vyššie a naďalej sa na ňom zobrazujú irelevantné reklamy, pokúste sa problém odstrániť pomocou nášho nástroja na riešenie problémov s reklamami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?