Odstraňování problémů s reklamami

Na stránce se zobrazují irelevantní reklamy

Je mnoho příčin, proč se na webu mohou zobrazovat hůře cílené reklamy nebo se reklamy nemusí zobrazovat vůbec. Dále uvádíme seznam nejčastějších problémů.

Problémy s indexováním webu

Náš systém zatím neprošel všechny stránky vašeho webu.

Pokud prohledávač AdSense váš web dosud nikdy nenavštívil, může to trvat i déle než 48 hodin, než danou stránku navštíví a shromáždí její obsah. Reklamy se mezitím zobrazují jako průhledná pole nebo se zobrazují alternativní reklamy či barva určená v kódu reklamy. Mohou se zobrazit rovněž reklamy, které nejsou zcela relevantní.
Poznámka: Náš prohledávač indexuje stránky podle adresy URL, a proto považuje adresy http://stranky.cz a http://www.stranky.cz za různé adresy URL. Protože náš prohledávač navštíví tyto adresy URL samostatně, mohou se reklamy na těchto stránkách zobrazovat různým způsobem.
Prohledávač se nemůže dostat na váš web.

Pokud prohledávač AdSense nemá na vaši stránku přístup, upozorníme vás na to zobrazením chyby prohledávače. Na chyby prohledávače se můžete podívat ve svém účtu na stránce Nastavení účtu v části Přístup a ověření. Další informace o chybách prohledávače a jejich řešení
Přístup na váš web je omezen pomocí souboru vyloučení robots.txt.

Pokud vaše stránky používají soubor robots.txt, může mít prohledávač AdSense zakázáno procházet stránky a určovat jejich obsah. Přečtěte si, jak v souboru robots.txt povolit prohledávači přístup na web.
Vaše webové stránky jsou chráněné přihlašovacími údaji nebo heslem.

Pokud prohledávač AdSense nezná přihlašovací údaje nebo heslo k webovým stránkám, nemůžeme určit jejich obsah a zobrazovat relevantní reklamy. Nicméně máte možnost prohledávači udělit přístup ke stránkám chráněným přihlašovacími údaji, aby se mohly relevantní reklamy zobrazovat.

Problémy související s webovými stránkami

Adresa URL webových stránek obsahuje číslo relace.

Na webových stránkách, které používají čísla relací, se nemohou zobrazovat cílené reklamy. Vzhledem k tomu, že se toto číslo relace (a tedy i adresa URL) mění vždy, když stránku zobrazí nový uživatel, nebude adresa URL v indexu, ale bude pokaždé znovu zařazena mezi adresy čekající na prohledání. Jakmile prohledávač projde příslušnou adresu URL, bude relace již pravděpodobně skončena. To znamená, že se stránky zobrazené uživateli nikdy nedostanou do indexu. Pokud chcete zobrazovat cílené reklamy, budete muset čísla relací odstranit.
Váš web používá rámce.

Pokud je kód AdSense umístěn v rámci odděleném od primárního obsahu webu, prohledávač AdSense nebude schopen přiřadit reklamu k obsahu stránek. Mají-li se zobrazovat reklamy cílené na obsah webových stránek, musí být kód reklamy umístěn ve stejném rámci jako obsah stránek.
Vaše stránka obsahuje značku pro obnovení.

Pokud záhlaví stránky obsahuje značku pro obnovení (<meta http-equiv="Refresh">), může to také způsobit zobrazování irelevantních reklam. Chcete-li mít jistotu, že obdržíte cílené reklamy, tuto značku odstraňte.

Problémy s implementací reklam

Kód AdSense byl umístěn do prvku IFRAME.

Naše programové zásady nepovolují umísťování reklamy do prvku IFRAME. Tyto zásady rovněž zakazují jakékoli zásahy do kódu AdSense, která by mohla ovlivnit standardní chování, cílení nebo zobrazování reklam, pokud to společnost Google výslovně nepovolila. Naše technologie cílení není optimalizovaná pro zobrazování reklam v samostatném prvku IFRAME. Kód reklamy proto implementujte přímo do zdrojového kódu webových stránek. Až tyto změny provedete, může to trvat i déle než 48 hodin, než se začnou zobrazovat relevantní reklamy.
Kód reklamy byl změněn.

Došlo-li k ručnímu pozměnění kódu AdSense, například ke změně šířky či výšky reklamní jednotky nebo identifikačního čísla majitele stránek, můžeme reklamy zobrazovat jako průhledná pole nebo mohou obsahovat libovolnou alternativní reklamu nebo barvu uvedenou v kódu reklamy. V účtu na stránce Reklamy vyberte požadovaný formát reklamy a vložte na stránky vygenerovaný kód reklamy bez jakýchkoli změn. To neplatí v případě, že jste v rozšířeném režimu vytvořili responzivní reklamní jednotku. Pamatujte, že naše programové zásady povolují jen omezené úpravy kódu.

Problémy související s obsahem a zásadami

Vaše webová stránka možná nemá dostatečný obsah.

Vaše stránky možná neposkytují našim prohledávačům dostatek informací o svém obsahu. Proto můžeme mít problémy s identifikací relevantních reklam pro zobrazení na vašich stránkách. Naše prohledávače nedokáží zjistit význam obsahu
       
        * audiovizuálních souborů (WMA, MPEG, MOV),
        * souborů mp3 (MP3),
        * obrázků (JPEG, BMP),
        * videí aplikace Macromedia Flash,
        * apletů Java.
       
      V těchto případech doporučujeme, abyste na webové stránky k výše uvedeným typům souborů doplnili další obsah. Pomůžete tím našim prohledávačům shromáždit informace o vašich stránkách, které jsou potřebné k zobrazování relevantních reklam.
Obsah vašich stránek nesplňuje naše programové zásady.

Obsah vašeho webu možná není v souladu s našimi programovými zásadami. Pokud náš systém vyhodnotí určitou oblast vašich stránek jako potenciálně negativní, nevhodnou pro děti nebo dokonce urážlivou, může Google přestat zobrazovat reklamy. Dvě běžná porušení zásad, na jejichž základě náš systém odmítne zobrazovat reklamy, jsou obsah pouze pro dospělé a citlivý obsah.
Většina obsahu vašeho webu je v nepodporovaném jazyce.

Pokud je kód AdSense umístěn na stránkách s obsahem převážně v některém z nepodporovaných jazyků, můžeme zobrazovat irelevantní reklamy nebo reklamy v jiném jazyce. Podle našich programových zásad nesmí majitelé stránek zobrazovat reklamy na stránkách s obsahem převážně v nepodporovaném jazyce. Odstraňte proto prosím z těchto stránek kód reklamy, dokud nebude daný jazyk podporován.

Nastavení reklamních jednotek

Vaše reklamní jednotka je nastavena, aby zobrazovala pouze grafické reklamy.

Inventář grafických reklam pro váš obsah může být omezen. Pokud jste se rozhodli, že v určité reklamní jednotce nechcete zobrazovat textové reklamy, a nejsou k dispozici žádné relevantní grafické nebo multimediální reklamy, může se stát, že se v dané jednotce zobrazí irelevantní reklamy nebo se nezobrazí žádné. Chcete-li zabránit zobrazování irelevantních reklam, doporučujeme aktualizovat předvolby, aby umožňovaly zobrazování textových i grafických reklam, nebo implementovat záložní reklamu.
Zablokovali jste reklamy z příliš mnoha adres URL inzerentů.

Pokud jste zablokovali reklamy pro velký počet adres URL inzerentů, možná už nejsou k dispozici další reklamy, které bychom mohli na váš obsah cílit, a zobrazují se irelevantní reklamy nebo se nezobrazují žádné. 

Pokud se výše zmíněné příčiny vašich stránek netýkají, a přesto se na stránkách zobrazují irelevantní reklamy, pokuste se problém vyřešit pomocí nástroje pro odstraňování problémů.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?