Zarządzanie witrynami

Wyświetlanie reklam na stronach wymagających logowania

Po aktywacji konta reklamy Google mogą być wyświetlane na stronach wymagających logowania, o ile zostanie utworzony login dla robota. Umożliwi to robotowi indeksującemu AdSense odwiedzanie Twoich stron i dostarczanie reklam.

W tym celu musisz podać dane logowania do swojej witryny i zweryfikować ją w Search Console. Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij kolejno Dostęp i autoryzacja oraz Dostęp dla robota.
 4. W sekcji „Dostęp dla robota” kliknij Dodaj dane logowania.
 5. W sekcji „Dane logowania” podaj dane logowania, których nasz robot ma używać, by uzyskać dostęp do Twojej witryny:
  • Zastrzeżony katalog lub URL: adres URL, do którego dostęp jest zablokowany dla robota.
  • URL logowania: adres URL strony, którą nasz robot musi odwiedzić, aby się zalogować.
  • Metoda logowania: metoda, z jakiej korzysta witryna, by uwierzytelniać logujących się użytkowników. Typowymi metodami uwierzytelniania są POST i GET.
  • Parametry logowania: dane uwierzytelniające, których nasz robot będzie używać do logowania się (np. nazwa użytkownika witryny i hasło). W przypadku metod GET i POST wpisz pary klucz-wartość parametru URL tak, by serwer zwracał plik cookie dla dostępu po zalogowaniu.
 6. Kliknij Dodaj login.
 7. Zaloguj się w Search Console, korzystając ze swojego konta Google. Korzystanie z konta Google jest niezbędne, by wszelkie zmiany wprowadzane za pomocą Search Console były odzwierciedlane na koncie AdSense.
 8. Dodaj swoją witrynę do konta w Search Console, postępując zgodnie z tymi instrukcjami. Pamiętaj, by była to witryna, którą chcesz udostępnić naszemu robotowi.

  Kiedy zweryfikujesz swoją witrynę, podane dane logowania powinny umożliwić robotowi indeksującemu AdSense dotarcie do Twoich stron i dostarczanie reklam.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem