Kierowanie reklamy

Miejsce docelowe reklamy i jak je stworzyć

Miejsce docelowe reklamy to specjalna grupa jednostek reklamowych, w której reklamodawca może wyświetlać swoje reklamy, używając Kierowania na miejsca docelowe. Miejsca docelowe reklam mogą mieć różny zakres: od całej witryny po pojedynczą jednostkę reklamową. Miejsca docelowe są udostępniane reklamodawcom na dwa sposoby:

 • Miejsca docelowe automatycznie tworzone przez nasz system. Każda witryna wydawcy w sieci AdSense jest automatycznie udostępniana reklamodawcom jako miejsce docelowe, na które mogą oni kierować swoje reklamy. Kiedy reklamodawcy kierują reklamy na takie miejsce docelowe, reklamy te mogą zostać wyświetlone w dowolnej lokalizacji w witrynie.
 • Miejsca docelowe definiowane przez wydawców. Wydawcy mogą definiować własne miejsca docelowe reklam przy użyciu kanałów niestandardowych. W tym celu należy określić, w jaki sposób będą grupowane w witrynie określone jednostki reklamowe, na które reklamodawcy będą mogli kierować reklamy. Jednostki reklamowe są często grupowane w kanały niestandardowe na podstawie tematu, formatu reklamy lub lokalizacji na stronie. Reklamy kierowane przez reklamodawców na miejsca docelowe reklam zdefiniowane przez wydawców będą wyświetlane jedynie w określonych jednostkach reklamowych, wybranych przez wydawcę.

Jak utworzyć miejsce docelowe reklamy?

Aby utworzyć kanał niestandardowy, będący też miejscem docelowym reklamy, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Reklamy.
 3. Kliknij Kanały niestandardowe.
 4. Kliknij nazwę kanału, który chcesz udostępnić do kierowania reklam. Możesz też kliknąć opcję Nowy kanał niestandardowy.
 5. Zaznacz pole w sekcji „Kierowanie”.
 6. Wprowadź wymagane szczegóły:
  • Reklamy będą wyświetlane: zaznacz lokalizację w witrynie, w której będą wyświetlane reklamy w tym miejscu docelowym – na stronie głównej, czy na stronach innego typu.
  • Lokalizacja reklamy: wybierz lokalizację na stronie, w której będą wyświetlane reklamy w tym miejscu docelowym. Możesz np. utworzyć miejsce docelowe z reklamami w prawym górnym rogu stron.
  • Opis: reklamodawcy będą widzieli nazwę i opis, zatem powinny one zawierać dokładne i praktyczne informacje o witrynie.
  • Język witryny: podstawowy język, w którym tworzona jest treść witryny.
 7. Kliknij Zapisz. Reklamodawcy wkrótce zobaczą Twoje miejsce docelowe reklamy wśród dostępnych miejsc, w których mogą wyświetlać swoje reklamy.
 

Warto pamiętać o kilku kwestiach:

 • Jeżeli Twój kanał niestandardowy obejmuje kilka witryn, reklamodawcy będą widzieć go w postaci podzielonej na kilka miejsc docelowych reklam związanych z poszczególnymi witrynami.
 • Zmiana nazwy kanału w przyszłości spowoduje utratę wszelkich istniejących stawek reklamodawców powiązanych z danym miejscem docelowym.
 • Reklamy kierowane na miejsca docelowe są wyświetlane tylko na stronach z treścią.

   

Jeśli informacje podane na temat miejsca docelowego reklamy będą niezgodne z prawdą, stracisz wszystkie oferty reklamodawców na to miejsce. W zależności od tego, na ile poważne będą te różnice, możesz też utracić możliwość tworzenia miejsc docelowych reklamy, Twoje płatności mogą zostać skorygowane, a konto wyłączone. Dla dobra własnego i reklamodawców warto być dokładnym.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem