Reklam hedefleme

Reklam açık artırması hakkında

Google, sayfalarımda görünecek reklamları belirlemek için neden bir açık artırma kullanır?

Bildiğiniz gibi, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki Google Ads reklamverenleri, İçerik için AdSense yayıncı sitelerinde reklamlarını göstermek üzere bir teklif verir.

Reklam açık artırması, sayfalarınızda görünecek reklamları seçmek ve bu reklamlardan ne kadar kazanacağınızı belirlemek için kullanılır. Geleneksel bir açık artırmada, ilgili teklif verenler, belirli bir öğeyi satın almak için ödemeye hazır oldukları maksimum fiyatı belirtir. Benzer şekilde, reklam açık artırmamız, reklamverenlerin reklamlara yapılan tıklamalar veya AdSense sayfalarında sunulan gösterimler için ödemeye hazır oldukları fiyatı belirtmelerine izin verir.

Reklam açık artırması, reklamverenleri tekliflerine ve Kalite Puanlarına göre sıralar. Bu, herkesin kazançlı çıkacağı bir durumun oluşmasını sağlar: Reklam birimi en çok değer veren reklamverene atanır; dolayısıyla, kazanan reklamlar en yüksek ödemeyi yapmaya hazır olan reklamverenlere aittir; Kalite Puanına dayalı yaklaşım da iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Reklam açık artırmasının işleyiş şekli?

Sistemimiz, reklam açık artırması yapılmadan önce ilk olarak sayfalarınızda gösterilmek için rekabet etmeye uygun reklamları belirlemek üzere mevcut tüm Google Ads reklamlarını bir elemeden geçirir. Bu eleme, birkaç şekilde gerçekleşebilir:

  • Reklam hedefleme: Yalnızca sitenizin içeriğiyle veya kullanıcılarıyla alakalı reklamları dikkate alırız. Yerleşim hedefleme sayesinde ayrıca, teklifleri ve sitenizin kullanıcıları arasında bir eşleşme tespit edildiğinde özel olarak sayfalarınızda reklam göstermeyi seçmiş reklamverenlerin reklamlarını dikkate alırız.
  • Reklam biçimi: Reklamverenler metin veya resim reklamlar oluşturabilir ve içeriğe dayalı hedefleme veya yerleşim hedeflemeyi seçebilir. Dolayısıyla, yaptığınız seçimlere bağlı olarak, belirli türde reklamlar, sayfalarınızda gösterilmeye uygun olabilir veya olmayabilir.

Tıpkı geleneksel bir açık artırmada olduğu gibi, sayfalarınızda görünmek için teklif veren reklamveren sayısı ne kadar fazlaysa, reklam birimleriniz için rekabet düzeyi o kadar yüksek olur ve o kadar fazla kazanabilirsiniz. Sitenizde gösterilebilecek reklamlar için ne kadar az kısıtlama uygularsanız, sistemimizin sonuç olarak döndürebileceği reklam sayısı o kadar fazla olur ve dolayısıyla geliriniz artar.

Uygun reklamlardan oluşan bir havuz elde edildiğinde, reklam açık artırması bu reklamlardan hangilerinin sayfalarınızda gösterileceğini ve her bir reklamverenin ne kadar ödeme yapacağını belirler. Reklam Sıralaması, her uygun reklam için, Maks. TBM teklifi ve reklamın Kalite Puanı birleştirilerek hesaplanır. Reklamlar, Reklam Sıralamasına göre sıralandığından, Maks. TBM teklifi düşük ancak Kalite Puanı yüksek olan bir reklamveren, Maks. TBM teklifi daha yüksek olan ancak kötü kullanıcı deneyimi sağlayan ve tıklanma olasılığı düşük reklamlara sahip başka bir rakip karşısında açık artırmayı kazanabilir. Ayrıca, bu dinamik açık artırmaya dayalı sistem, kazananın ödediği tutarın her açık artırma ve reklam gösterimi için, reklamverenin söz konusu sayfasının Kalite Puanına ve açık artırma rekabetinin düzeyine göre farklılık gösterebileceği anlamına da gelir.

Kalite Puanı, reklamların, onları gören kullanıcılar için ne kadar faydalı olduğunun bir ölçümüdür. Kalite Puanı, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

  • Reklamın sitenizdeki ve benzer sitelerdeki geçmiş performansına göre tahmin edilen tıklama oranı (TO).
  • Reklamverene ait reklamların ve anahtar kelimelerin sitenizle alaka düzeyi gibi, alaka düzeyiyle ilgili faktörler.

Başa dön

Gerçek TBM'ler nasıl hesaplanır? Kazanan reklamveren ne kadar öder?

Bir reklamverenin TBM teklifinin, ücretlendirildiği tutardan farklı olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Reklamverenin ödeyeceği tutar (Gerçek TBM), açık artırmanın sonucuna göre değişir ve genellikle TBM teklifinden daha az olabilir.

Açık artırma, reklamverenlerin gerçek maksimum değerleri tutarında teklif vermesini teşvik edecek, gerçek değerlerinden daha az teklif vermenin de cazibesini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Google Arama Ağı reklamlarının açık artırmasına benzer şekilde, bir reklamveren genellikle bir sonraki en iyi reklamdan daha üstte yer almak veya açık artırma alt sınırını (varsa) kaldırmak için gereken tutardan daha fazlasını ödemez. Ancak, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamların açık artırması biraz farklıdır. Google Görüntülü Reklam Ağı'nda reklamverenler, normalde bu tutarı yalnızca o andaki konumlarından elde ettikleri ek tıklamalar için öder, geri kalan tıklamalar içinse bir sonraki en yüksek teklifi veren reklamın fiyatı kadar ödeme yapar. Diğer bir fark da, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki ilgi alanı kategorisine dayalı reklamlar için açık artırma kapanış fiyatına bazı durumlarda bir hizmet ücretinin eklenebilmesidir.

Ek tıklama kavramını anlamak için, ilk olarak farklı reklam konumlarının farklı görünürlüğe sahip olduğunu ve dolayısıyla sağladıkları tıklama sayılarının farklı olabileceğini anlamanız gerekir. Örneğin, bir reklamveren, iki reklam konumu olan bir reklam biriminden, üst konumdaki en görünür yerde olduğunda 10 tıklama, daha az görünür olan ikinci konumda gösterildiğinde ise yalnızca sekiz tıklama elde edebilir. Buradaki fazladan iki tıklama, ikinci konumdan değil de en üst konumdan elde edildiği için ek tıklama olarak kabul edilir.

Yukarıdaki basit örnekte, iki reklam konumunun görünürlüğü arasındaki fark görece küçüktür. Diğer bir deyişle, sağladıkları tıklama sayısı benzerdir. Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamların açık artırması, reklamverenlerin ek tıklamalar için adil bir ücret ödemesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Üst konumu kazanan reklamveren, iki ek tıklama karşılığında, altta yer alan reklamverenden daha üst konumda olmaya yetecek kadar ödeme yapar. Kalan sekiz tıklama içinse daha düşük bir tutar (ikinci konumda yer alsaydı ödeyeceği tutarı) öder. Diğer bir deyişle, reklamverenin ödediği gerçek TBM, alt sıralardaki reklamverenlerin teklifleri ile Kalite Puanlarının ağırlıklı ortalamasına bağlıdır (ve geçerli hizmet ücretlerini içerir). Ağırlıklar, konumun ek performansına dayalıdır.

Bu hesaplamanın işleyiş şeklini anlamak için bir dizi basitleştirilmiş örneği inceleyelim. Bu örneklerde, basit olması açısından reklamların Kalite Puanlarının aynı olduğunu varsayıyoruz.

1. Örnek: Tek bir reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren TBM teklifi Kalite Puanı Reklam gösterildi mi?
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi
Barış 3 TL 10 Gösterilmedi
Can 1 TL 10 Gösterilmedi

Bu örnekte, yalnızca bir reklam gösterebilen bir reklam birimi için rekabet eden, aynı Kalite Puanına sahip üç reklamveren vardır. Ayşe, TBM teklifi ve Kalite Puanı kombinasyonuna göre en yüksek teklifi verdiği için açık artırmayı kazanır.

Ayşe'nin bir sonraki en iyi reklamdan (Barış'ın reklamı) daha yukarıda yer alması için gereken tutar 3,01 TL'dir. Bu yalnızca tek reklam gösteren bir reklam birimi olduğundan, Ayşe'nin aldığı tüm tıklamalar daha düşük bir konumda alacağı tıklamalara (daha düşük bir konum olmadığından hiç gösterilmemeye eşittir) ek olarak kabul edilir. Bu nedenle Ayşe, her tıklama için 3,01 TL'lik bir Gerçek TBM öder.

2. Örnek: İki reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren TBM teklifi Kalite Puanı Reklam gösterildi mi? Konumun göreli TO'su
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi 3,0
Barış 3 TL 10 Gösterildi 1,0
Can 1 TL 10 Gösterilmedi Yok

Birden çok reklam gösteren bir reklam birimine ilişkin başka bir basit örneği ele alalım. Tüm reklam konumlarının eşit görünürlükte olmadığı ve daha yukarıdaki reklam konumlarının daha düşük reklam konumlarından daha fazla tıklama getirdiğini göstermek için burada konumun Göreli TO'sunu kullanacağız. Bu örnekte, en üstteki konum ikinci konumdan çok daha görünürdür. Üst konumda yer alan bir reklamveren, ikinci konumda yer alan reklamverenin alacağı tıklamaların sayısının üç katı fazla tıklama alacaktır.

Barış'ın Gerçek TBM'si, önceki örnekte Ayşe'nin Gerçek TBM'sinin hesaplanması ile aynı şekilde hesaplanır. Bu örnekte, Barış'ın tıklamalarının tamamı, daha düşük bir konumda alacağı tıklamalarla (hiç gösterilmemeye eşittir) karşılaştırıldığında ek olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Barış, her tıklama için 1,01 TL tutarında bir Gerçek TBM öder.

Bu örnekte Ayşe'nin Gerçek TBM'si, Barış'ın TBM'sinin yanı sıra üst konumda olduğu için elde ettiği ek tıklamalara bağlıdır. Konumun Göreli TO'suna göre, Ayşe en üstteki konumda yer alarak ikinci konumda alacağının üç katı fazla tıklama alır. Bu nedenle, tıklamalarının üçte ikisi ek olarak kabul edilir, geriye kalan üçte birlik kısım ise ikinci konumda yer almış olsaydı alacağı tıklamalardır. Kavramsal olarak, Ayşe, tıklamalarının üçte biri (Barış'ın aldığı ile aynı sayıda tıklama) için Barış'ın ödediği tutarın aynısını (1,01 TL) öder. Daha yüksek olan konumunun ona sağladığı ek tıklamaların tümü için daha fazla öder (3,01 TL). Ortalama olarak Ayşe'nin Gerçek TBM'si şöyle olur: 1,01 TL * ⅓ + 3,01 TL * ⅔ = 2,34 TL. Bu, söz konusu açık artırma sonucunda Ayşe'nin aldığı her bir tıklama için ödediği tutardır.

Reklamverenler daha düşük teklif vererek bir şey kazanmadığı, tam tersine değerli tıklamaları riske attığı için, farklı reklam konumlarının ek performansını göz önünde bulunduran bu tür bir açık artırma fiyatlandırması, reklamverenleri bir tıklama için maksimum değerleri tutarında teklif vermeye teşvik eder.

Yukarıdaki basitleştirilmiş örneklerin dışında, Google, bazen bir açık artırma sonucunda birden çok reklamı barındırabilecek kadar büyük bir reklam biriminde tek bir reklam göstermenin birden çok reklam göstermekten daha iyi olduğunu tespit eder. Bu kararlar, açık artırmada verilir ve gösterilen reklamların Gerçek TBM'leri hesaplanırken yukarıdaki örneklerde belirtilen ilkelerin ve mekanizmaların aynıları temel alınır.

Başa dön

Reklam açık artırmasını etkileyen faktörler nelerdir?

Reklam açık artırması dinamik olduğundan, her bir açık artırmanın sonucu ve kazançlarınız, bazı faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Faktörlerden biri, reklamverenlerin hangi açık artırmalara gireceklerini etkileyen, İçerik için AdSense kampanyalarını oluşturma şekilleridir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  • Sezonluk kampanyalar: Reklamverenler, yılın belirli zamanlarında yayınlanacak kampanyalar oluşturabilir. Bu zamanlarda, kısa bir dönem içinde daha fazla para harcar veya tekliflerini önemli ölçüde değiştirirler.
  • Reklam hedeflemesi: Reklamverenler, belirli kampanyalarını yayıncı sitelerine hedeflerken yalnızca içeriğe dayalı hedeflemeyi veya yerleşim hedeflemeyi kullanmayı seçebilir.
  • Coğrafi hedefleme: Reklamverenler ayrıca, reklamlarını belirli bölgelere hedefleyebilir ve günün saatine dayalı teklifler vermeyi seçebilir.
  • Dönüşüm Optimize Edici: Bir reklamveren Dönüşüm Optimize Edici'yi kullanıyorsa, teklifleri, belirlediği hedeflere göre tıklamalar veya dönüşümler sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanabilir.

Tüm bu faktörler, reklam alanınız için her zaman aynı reklamların rekabet etmediği ve bunun bir sonucu olarak kazançlarınızın değişebileceği anlamına gelir.

Kazançlarınızı etkileyen diğer bir faktör de, kullanıcıların tıklamayı seçtikleri reklamlardır. Sayfalarınızdaki reklamlar farklı tekliflere ve Kalite Puanlarına sahip olduğundan, tüm reklamların fiyatı aynı olmaz. Ancak, içerik sayfalarınızda görünen herhangi bir reklamın bu alan için açık artırmayı kazandığını unutmamak önemlidir. Kazanan reklamlar, kullanıcılarınızla alakalı olmalı ve sayfalarınızdan mümkün olan en yüksek kazancı elde etmenizi sağlamalıdır.

Başa dön

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?