Reklam hedefleme

Reklam açık artırması hakkında

Google, sayfalarımda gösterilecek olan reklamları neden açık artırmaya göre belirler?

Bildiğiniz gibi, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki Google Ads reklamverenleri, İçerik için AdSense yayıncı sitelerinde reklamlarının gösterilmesini sağlamak amacıyla teklif gönderir.

Reklam açık artırması, sayfalarınızda gösterilecek olan reklamları seçmek ve bu reklamlardan elde edeceğiniz kazancı belirlemek için kullanılır. Geleneksel bir açık artırmada, ilgili teklif verenler, belirli bir öğeyi satın almak için ödemeye hazır oldukları maksimum fiyatı belirtir. Benzer şekilde, reklam açık artırmamız, reklamverenlerin reklamlara yapılan tıklamalar veya AdSense sayfalarında sunulan gösterimler için ödemeye hazır oldukları fiyatı belirtmelerine izin verir.

Reklam açık artırması, reklamverenleri tekliflerine ve Kalite Puanlarına göre sıralar. Bu, herkesin kazançlı çıkacağı bir durumun oluşmasını sağlar: Reklam birimi en çok değer veren reklamverene atanır; dolayısıyla, kazanan reklamlar en yüksek ödemeyi yapmaya hazır olan reklamverenlere aittir; Kalite Puanına dayalı yaklaşım da iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Reklam açık artırmasının işleyiş şekli nedir?

Reklam açık artırması yapılmadan önce Google sistemi, mevcut tüm Google Ads reklamlarını elemeden geçirir. Böylece, sayfalarınızda gösterilmek için rekabet etmeye uygun olan reklamlar belirlenir. Bu işlemi gerçekleştirmede kullanılabilecek birkaç yöntem mevcuttur:

  • Reklam hedefleme: Yalnızca sitenizin içeriğiyle veya kullanıcılarıyla alakalı reklamları dikkate alırız. Yerleşim hedeflemeden yararlanarak, sundukları teklifler ile sitenizin kullanıcıları arasında bir eşleşme olduğunu tespit edip, özel olarak sayfalarınızda reklam göstermeyi seçen reklamverenlere ait reklamları da hesaba katarız.
  • Reklam biçimi: Reklamverenler, metin veya resim reklamlar oluşturabilir ve içeriğe dayalı hedefleme, yerleşim hedefleme ya da kullanıcı hedefleme arasında seçim yapabilir. Bu nedenle, belirli reklam türlerinin sayfalarınızda gösterilmeye uygun olma durumu yaptığınız ilgili seçimlere göre değişebilir.

Normal açık artırmalarda olduğu gibi, sayfalarınızda reklam göstermek amacıyla teklif veren reklamveren sayısı arttıkça, reklam birimleriniz için olan rekabet düzeyi ve elde edebileceğiniz kazanç da artar. Sitenizde gösterilebilecek reklamlar için ne kadar az kısıtlama uygularsanız, sistemimizin sonuç olarak döndürebileceği reklam sayısı o kadar fazla olur ve dolayısıyla geliriniz artar.

Uygun reklamlardan oluşan bir havuz elde edildiğinde, reklam açık artırması bu reklamlardan hangilerinin sayfalarınızda gösterileceğini ve her bir reklamverenin ne tutarda ödeme yapacağını belirler. Uygun olan her reklam için Reklam Sıralaması, genel teklif ve söz konusu reklamın Kalite Puanı birleştirilerek hesaplanır. Reklamlar, Reklam Sıralaması dikkate alınarak sıralanır. Bu nedenle, TBM teklifi düşük ancak Kalite Puanı yüksek olan bir reklamverenin açık artırmayı kazanma olasılığı, genel teklifi daha yüksek olmasına rağmen, kötü bir kullanıcı deneyimi sunan ve tıklanma ihtimali düşük olan reklamlara sahip başka bir rakibe göre daha yüksektir. Dinamik açık artırmaya dayalı olan bu sistem, kazanan reklamverenin ödediği tutarın açık artırmaya ve reklam gösterimine göre değişiklik gösterdiği anlamına gelir. Söz konusu tutar, reklamverenin ilgili sayfa için olan Kalite Puanının yanı sıra, açık artırmadaki rekabet düzeyi temel alınarak belirlenir.

Kalite Puanı, reklamların, onları gören kullanıcılar için ne kadar faydalı olduğunun bir ölçümüdür. Kalite Puanı hesaplanırken, aşağıdakiler dahil çeşitli faktörler dikkate alınır:

  • Reklamveren performansıyla ilgili olarak sunulan, tıklama oranı (TO) gibi tahminler
  • Reklamın görüntülenmesiyle ilişkili kullanıcı deneyiminin kalitesini etkileyen faktörler

Başa dön

Gerçek TBM'ler nasıl hesaplanır? Kazanan reklamveren hangi tutarda ödeme yapar?

Bir reklamverenin TBM teklifinin, ücretlendirildiği tutardan farklı olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Reklamverenin ödeyeceği tutar olan Gerçek TBM, açık artırmanın sonucuna göre değişir ve genelde TBM teklifinden daha düşük olur.

Açık artırma, reklamverenleri gerçek maksimum değerleri tutarında teklif vermeye teşvik edecek ve bunun tam tersini teşvik eden öğeleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Google Arama Ağı reklamlarının açık artırmasına benzer şekilde, bir reklamveren genellikle bir sonraki en iyi reklamdan daha üstte yer almak veya açık artırma alt sınırını (varsa) kaldırmak için gereken tutardan daha fazlasını ödemez. Ancak, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamların açık artırması biraz farklıdır. Google Görüntülü Reklam Ağı'nda reklamverenler, normalde bu tutarı yalnızca o andaki konumlarından elde ettikleri ek tıklamalar için öder, geri kalan tıklamalar içinse bir sonraki en yüksek teklifi veren reklamın fiyatı kadar ödeme yapar. Diğer bir fark ise Google Görüntülü Reklam Ağı'nda yer alıp bir ilgi alanı kategorisine ayarlanan reklamlar için bazı durumlarda kapanış açık artırma fiyatına bir hizmet ücretinin eklenebiliyor olmasıdır.

Ek tıklama kavramını anlamak için, ilk olarak farklı reklam konumlarının farklı görünürlüğe sahip olduğunu ve dolayısıyla sağladıkları tıklama sayılarının farklı olabileceğini anlamanız gerekir. Örneğin, bir reklamveren, iki reklam konumu olan bir reklam biriminden, üst konumdaki en görünür yerde olduğunda 10 tıklama, daha az görünür olan ikinci konumda gösterildiğinde ise yalnızca sekiz tıklama elde edebilir. Bu örnekteki fazladan iki tıklama, reklam ikinci konumda değil en üst konumda olduğunda elde edildiği için ek tıklama olarak kabul edilir.

Yukarıda verilen basit örnekte, her iki konum birbirine yakın sayıda tıklama sağladığından, iki reklam konumunun görünürlüğü arasındaki fark görece küçüktür. Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki reklamların açık artırması, reklamverenlerin ek tıklamalar için adil bir ücret ödemesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Üst konumu kazanan reklamveren, iki ek tıklama karşılığında, altta yer alan reklamverenden daha üst konumda olmaya yetecek kadar ödeme yapar. Kalan sekiz tıklama içinse daha düşük bir tutar (ikinci konumda yer alsaydı ödeyeceği tutarı) öder. Bu durum, reklamverenin ödediği Gerçek TBM'nin, daha alt sıralardaki reklamverenlerin teklifleri ile Kalite Puanlarının ağırlıklı ortalamasına bağlı olduğunu ve geçerli tüm hizmet ücretlerini içerdiğini gösterir. İlgili ağırlıklar belirlenirken konumun ek performansı dikkate alınır.

Bu hesaplamanın işleyiş şeklini anlamak için bir dizi basitleştirilmiş örneği inceleyelim. Bu örneklerde, basit olması açısından reklamların Kalite Puanlarının aynı olduğunu varsayıyoruz.

1. Örnek: Tek bir reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren TBM teklifi Kalite Puanı Reklam gösterildi mi?
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi
Barış 3 TL 10 Gösterilmedi
Can 1 TL 10 Gösterilmedi

Bu örnekte, yalnızca bir reklam gösterebilen bir reklam birimi için rekabet eden, aynı Kalite Puanına sahip üç reklamveren vardır. Ayşe, TBM teklifi ve Kalite Puanı kombinasyonuna göre en yüksek teklifi verdiği için açık artırmayı kazanır.

Ayşe'nin bir sonraki en iyi reklamdan (Barış'ın reklamı) daha yukarıda yer alması için gereken tutar 3,01 TL'dir. Bu yalnızca tek reklam gösteren bir reklam birimi olduğundan, Ayşe'nin aldığı tüm tıklamalar daha düşük bir konumda alacağı tıklamalara (daha düşük bir konum olmadığından hiç gösterilmemeye eşittir) ek olarak kabul edilir. Bu nedenle Ayşe, her tıklama için 3,01 TL'lik bir Gerçek TBM öder.

2. Örnek: İki reklam gösteren bir reklam birimi için reklam açık artırması

Reklamveren TBM teklifi Kalite Puanı Reklam gösterildi mi? Konumun göreli TO'su
Ayşe 5 TL 10 Gösterildi 3,0
Barış 3 TL 10 Gösterildi 1,0
Can 1 TL 10 Gösterilmedi Yok

Birden çok reklam gösteren bir reklam birimine ilişkin başka bir basit örneği ele alalım. Tüm reklam konumlarının eşit görünürlükte olmadığı ve daha yukarıdaki reklam konumlarının daha düşük reklam konumlarından daha fazla tıklama getirdiğini göstermek için burada konumun Göreli TO'sunu kullanacağız. Bu örnekte, en üstteki konum ikinci konumdan çok daha görünürdür. Üst konumda yer alan bir reklamveren, ikinci konumda yer alan reklamverenin alacağı tıklamaların sayısının üç katı fazla tıklama alacaktır.

Barış'ın Gerçek TBM'si, önceki örnekte Ayşe'nin Gerçek TBM'sinin hesaplanması ile aynı şekilde hesaplanır. Bu örnekte, Barış'ın tıklamalarının tamamı, daha düşük bir konumda alacağı tıklamalarla (hiç gösterilmemeye eşittir) karşılaştırıldığında ek olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Barış'ın tıklama başına ödediği Gerçek TBM 1,01 TL'dir.

Bu örnekte Ayşe'nin Gerçek TBM'si, en üst konumda bulunmasının sağladığı ek tıklamalara ve Barış'ın Gerçek TBM'sine bağlıdır. Konumun Göreli TO'su, Ayşe'nin en üst konumda bulunduğunda, ikinci konumdayken alabileceğinden üç kat daha fazla tıklama elde ettiğini gösterir. Bu nedenle, tıklamalarının üçte ikisi ek olarak kabul edilir. Geriye kalan üçte birlik kısım, ikinci konumda bulunması durumunda da alabileceği tıklamalardan oluşur. Kavramsal olarak, Ayşe, tıklamalarının üçte biri (Barış'ın aldığı ile aynı sayıda tıklama) için Barış'ın ödediği tutarın aynısını (1,01 TL) öder. Daha yüksek olan konumunun sağladığı tüm ek tıklamalar için daha fazla (3,01 TL) tutarda ödeme yapar. Ayşe'nin Gerçek TBM'si ortalama olarak şu şekilde hesaplanır: 1,01 TL * ⅓ + 3,01 TL * ⅔ = 2,34 TL. Elde edilen tutar bu açık artırma sonucunda Ayşe'nin, aldığı her bir tıklama için ödeyeceği tutardır.

Daha düşük teklif veren reklamverenler herhangi bir kazanç elde edememelerine ek olarak, değerli tıklamaları kaçırma riskini göze almış olur. Bu nedenle, farklı reklam konumlarının sağladığı ek performansın dikkate alındığı bu tür bir açık artırma fiyatlandırması reklamverenleri, tıklama için maksimum değerleri tutarında teklif vermeye teşvik eder.

Yukarıdaki basitleştirilmiş örneklere ek olarak, açık artırma sonucunda bazen Google'ın, birden fazla reklamın yer alabileceği kadar büyük olan bir reklam biriminde birden çok değil tek bir adet reklam gösterilmesinin daha iyi sonuçlar sağladığını tespit ettiği durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür kararlar açık artırmada verilir. Ayrıca, gösterilen reklamların Gerçek TBM'leri hesaplanırken, yukarıdaki basitleştirilmiş örneklerde yer alanlarla aynı ilke ve mekanizmalar kullanılır.

Başa dön

Reklam açık artırmasını etkileyen faktörler nelerdir?

Reklam açık artırmasının dinamik yapısı nedeniyle, her bir açık artırmanın sonucu ve elde edeceğiniz kazançlar çeşitli faktörlere göre değişebilir.

Faktörlerden biri, reklamverenlerin hangi açık artırmalara gireceklerini etkileyen, İçerik için AdSense kampanyalarını oluşturma şekilleridir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  • Sezonluk kampanyalar: Reklamverenler, yılın belirli zamanlarında yayınlanacak kampanyalar oluşturabilir. Bu zamanlarda, kısa bir dönem içinde daha fazla para harcar veya tekliflerini önemli ölçüde değiştirirler.
  • Reklam hedeflemesi: Reklamverenler, belirli kampanyalarını yayıncı sitelerine hedeflerken yalnızca içeriğe dayalı hedeflemeyi veya yerleşim hedeflemeyi kullanmayı seçebilir.
  • Coğrafi hedefleme: Reklamverenler reklamlarını belirli bölgelere hedeflemeyi ve günün saatine dayalı olarak teklif vermeyi de tercih edebilir.
  • Otomatik teklif: Otomatik Teklif özelliğini kullanan reklamverin teklifleri otomatik olarak, belirledikleri özel hedeflere uygun sayıda tıklama veya dönüşüm sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Bu faktörlerin tamamı, reklam alanınız için her zaman aynı reklamların rekabet etmediğini ve kazançlarınızın bu nedenle değişebileceğini gösterir.

Kazançlarınızı etkileyen diğer bir faktör de, kullanıcıların tıklamayı seçtikleri reklamlardır. Sayfalarınızdaki reklamlar farklı tekliflere ve Kalite Puanlarına sahip olduğundan, tüm reklamların fiyatı aynı olmaz. Ancak, içerik sayfalarınızda görünen herhangi bir reklamın bu alan için açık artırmayı kazandığını unutmamak önemlidir. Kazanan reklamlar kullanıcılarınızla alakalı olmalı ve sayfalarınızdan, mümkün olan en yüksek tutarda kazanç elde etmenizi sağlamalıdır.

Başa dön

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın