О аукцији огласа

Зашто AdSense користи аукцију огласа да би одредио огласе који ће се појавити на мојим страницама?

Као што можда знате, Google Ads оглашавачи на Google мрежи мултимедијалног оглашавања дају понуду за приказивање огласа на сајтовима објављивача који користе AdSense за садржај.

Аукција огласа се користи да би се изабрали огласи који ће се појавити на вашим страницама и да би се одредило колико ћете од тих огласа зарадити. На традиционалној аукцији, заинтересовани понуђачи наводе максималну цену коју су спремни да плате да би купили одређени артикал. Слично томе, наша аукција огласа омогућава оглашавачима да наведу цену коју су спремни да плате за кликове на огласе или за приказе на AdSense страницама.

Будући да се у аукцији огласа оглашавачи рангирају на основу понуда и оцене квалитета, тиме се ствара следећа ситуација корисна за све: огласна јединица се аукцијом додељује оглашавачима за које је она највреднија. То значи да победнички огласи потичу од оглашавача који су спремни да плате највише, а приступ заснован на оцени квалитета обезбеђује добар кориснички доживљај.

Како функционише аукција огласа?

Пре одржавања аукције огласа, наш систем прво сужава избор од свих доступних Google Ads огласа да би одредио који од њих испуњавају услове да би се надметали за приказивање на вашим страницама. Ево неколико начина како се то дешава:

  • Циљање огласа: У обзир узимамо само огласе који су релевантни за садржај или кориснике вашег сајта. Помоћу циљања одредишта за пласман, у обзир узимамо и огласе оглашавача који су изричито изабрали да приказују огласе на вашим страницама када су открили подударање својих понуда и корисника вашег сајта.
  • Формат огласа: Оглашавачи могу да направе текстуалне или сликовне огласе и да изаберу контекстуално циљање или циљање пласмана. Тако, на основу избора који сте ви направили, одређени типови огласа испуњавају или не испуњавају услове за приказивање на вашим страницама.

Баш као и на традиционалним аукцијама, што се више оглашавача надмеће за приказивање на вашим страницама, то је већа конкуренција за ваше огласне јединице и можете више да зарадите. Што мање ограничења поставите у односу на огласе који могу да се прикажу на вашем сајту, то ће више огласа наш систем моћи да изабере за аукцију, чиме се повећава ваш приход.

Када добијемо групу огласа који испуњавају услове, аукција огласа одређује који ће се од њих приказати на вашим страницама и колико ће сваки оглашавач платити. Ранг сваког огласа који испуњава услове израчунава се комбинацијом понуде за цену по клику и оцене квалитета огласа. Будући да се огласи тада рангирају на основу ранга огласа, оглашавач који има ниску понуду за цену по клику, али високу оцену квалитета може на аукцији да победи конкурента чија је понуда за цену по клику виша, али чији огласи пружају лош кориснички доживљај и вероватно неће остварити клик. Овај динамички систем заснован на аукцији значи и да се цена коју плаћа добитна варијација мења од аукције до аукције и од приказа огласа до приказа огласа, у зависности од оцене квалитета оглашавача за ту страницу и нивоа конкуренције на аукцији.

Оцена квалитета представља мерило које показује колико је оглас користан за људе који га виде. Она је заснована на неколико фактора, укључујући:

  • Предвиђену стопу учесталости кликова за оглас, на основу његовог ранијег учинка на вашем и сличним сајтовима.
  • Факторе релевантности, као што су релевантност огласа и кључних речи оглашавача за ваш сајт.

Назад на врх

Како се израчунавају стварне цене по клику? Колико плаћа оглашавач који победи на аукцији?

Важно је да запамтите да понуда за цену по клику коју оглашавач одреди није обавезно и износ који ће му бити наплаћен. Цена коју оглашавач плаћа – стварна цена по клику – зависи од резултата аукције и често може да буде мања од његове понуде за цену по клику.

Аукција је осмишљена тако да се обезбеди да оглашавачи имају подстицај да лицитирају стварну максималну вредност, као и да немају подстицај да лицитирају износ мањи од стварне вредности. Слично аукцији за огласе на Google мрежи за претрагу, оглашавач обично плаћа само онолико колико је потребно да би се његов оглас рангирао боље од следећег најбољег огласа или да би биo изнад доње границе аукције, ако постоји. Међутим, аукција огласа на Google мрежи мултимедијалног оглашавања донекле се разликује у томе што оглашавач плаћа ту цену само за инкременталне кликове које генерише као резултат тренутног положаја, док за остале кликове плаћа цену следећег најбоље рангираног огласа. Још једна разлика је и да за огласе за категорију интересовања на Google мрежи мултимедијалног оглашавања коначној цени на аукцији у неким случајевима може да се дода накнада за услугу.

Да бисте разумели концепт инкременталних кликова, прво треба да схватите да различите позиције огласа имају различити степен видљивости и да због тога могу да доведу до различитог броја кликова. На пример, у огласној јединици са две позиције огласа, оглашавач би могао да генерише 10 кликова ако би се његов оглас приказао на позицији на врху која има највећу видљивост, док би тај исти оглашавач могао да генерише само осам кликова ако би оглас био приказан на мање видљивој другој позицији. У овом случају, ова два додатна клика се сматрају инкременталним кликовима за приказ на највишој позицији у односу на другу позицију.

У гореописаном поједностављеном примеру, разлика у видљивости између две позиције огласа изгледа релативно мала, тј. оне су генерисале сличан број кликова. Аукција огласа на Google мрежи мултимедијалног оглашавања је осмишљена тако да се обезбеди да оглашавачи плаћају коректну цену за инкременталне кликове. Оглашавач који освоји највишу позицију платиће за два инкрементална клика износ довољан да би се рангирао изнад следећег оглашавача, док ће за преосталих осам кликова платити нижу цену – износ који би платио да је заузео другу позицију. Другим речима, стварна цена по клику коју оглашавач плаћа се заснива на пондерисаном просеку понуда и оцена квалитета рангирања оглашавача у наставку (и обухвата све применљиве накнаде за услугу). Учесталост приказивања се заснива на инкременталном учинку позиције.

У наставку смо навели низ поједностављених примера да бисте лакше схватили како ово функционише. У овим примерима смо због једноставности претпоставили да огласи имају исте оцене квалитета.

Пример 1: Аукција огласа за огласну јединицу која приказује један оглас

Оглашавач Понуда за цену по клику Оцена квалитета Да ли је оглас приказан?
Алиса 5 USD 10 Приказан је
Бобан 3 USD 10 Није приказан
Петар 1 USD 10 Није приказан

У овом примеру видимо три оглашавача са истом оценом квалитета који се надмећу за огласну јединицу која може да прикаже само један оглас. Алиса је победила на аукцији јер је, на основу комбинације понуде за цену по клику и оцене квалитета, понудила највише.

Понуда која је потребна да би се Алиса рангирала изнад следећег најбољег огласа, Бобановог, јесте 3,01 USD. Будући да ова огласна јединица приказује само један оглас, сви кликови које Алиса оствари сматрају се инкременталним у односу на број кликова који би остварила на нижој позицији. Како ниже позиције нема, то је онда еквивалентно неприказивању огласа. Према томе, Алиса за стварну цену по клику плаћа износ од 3,01 USD по клику.

Пример 2: Аукција огласа за огласну јединицу која приказује два огласа

Оглашавач Понуда за цену по клику Оцена квалитета Да ли је оглас приказан? Релативна стопа учесталости кликова за позицију
Алиса 5 USD 10 Приказан је 3,0
Бобан 3 USD 10 Приказан је 1,0
Петар 1 USD 10 Није приказан Није применљиво

Погледајмо још један поједностављени пример за огласну јединицу која приказује више од једног огласа. Овде користимо релативну стопу учесталости кликова за позицију како бисмо илустровали концепт да нису све позиције огласа једнако видљиве и да више позиције доносе више кликова од нижих. У овом примеру, највиша позиција је много видљивија од друге позиције: оглашавач на највишој позицији ће генерисати три пута више кликова од оглашавача на другој позицији.

Стварна цена по клику коју плаћа Бобан израчунава се на исти начин као и стварна цена по клику коју у претходном примеру плаћа Алиса. У овом примеру, сви кликови које оствари Бобан сматрају се инкременталним у односу на број кликова који би остварио на нижој позицији, која је еквивалентна неприказивању. Према томе, Бобан за стварну цену по клику плаћа износ од 1,01 USD по клику.

Стварна цена по клику коју Алиса плаћа у овом случају зависи од инкременталних кликова које генерише на основу тога што се налази на највишој позицији, као и од Бобанове стварне цене по клику. Према релативној стопи учесталости кликова за позицију, Алиса остварује три пута више кликова на највишој позицији него што би остварила на другој позицији. Према томе, за две трећине њених кликова се сматра да су инкрементални, док преосталу трећину представљају кликови које би остварила да је заузела другу позицију. Значи, Алиса плаћа исто колико и Бобан (1,01 USD) за прву трећину кликова, што представља и број кликова које је остварио Бобан. За све инкременталне кликове које јој је донела боља позиција, она плаћа вишу цену (3,01 USD). У просеку, Алисина стварна цена по клику износи: 1,01 USD * ⅓ + 3,01 USD * ⅔ = 2,34 USD. Ово је цена коју Алиса плаћа за све кликове који су резултат ове аукције.

Овај тип аукцијског одређивања цена који узима у обзир инкрементални учинак различитих позиција огласа помаже у стварању подстицаја за оглашаваче да лицитирају максималну вредност за клик, будући да не добијају ништа тиме што лицитирају нижи износ, већ само ризикују да ће пропустити вредне кликове.

Превазилазећи оквире поједностављених гореописаних примера, Google ће понекад покренути аукцију и одредити да је боље приказати један оглас него више огласа у огласној јединици која је довољно велика да обухвати више огласа. Ове одлуке се доносе на аукцији и стварне цене по клику приказаних огласа израчунавају се на основу истих принципа и механизама као и у горенаведеним поједностављеним илустрацијама.

Назад на врх

Који фактори утичу на аукцију огласа?

Пошто је аукција огласа динамички процес, исход сваке појединачне аукције и ваша зарада могу да се мењају у зависности од бројних фактора.

Један фактор представља начин на који оглашавачи подесе своје кампање за AdSense за садржај, од чега ће зависити на којим аукцијама ће учествовати. Ево неколико примера:

  • Сезонске кампање: Оглашавачи могу да подесе кампање које ће бити активне током одређених периода у години, када у кратком временском периоду троше више новца или значајно мењају своје понуде.
  • Циљање огласа: Оглашавачи могу да одлуче да одређене кампање само контекстуално циљају или да циљају одредишта за пласман на сајтовима објављивача.
  • Географско циљање: Оглашавачи такође могу да изаберу да својим огласима циљају одређене регионе и да повећавају понуде према добу дана.
  • Оптимизатор конверзија: Ако оглашавач користи оптимизатор конверзија, његове понуде могу аутоматски да се подешавају како би остваривале кликове или конверзије према одређеним постављеним циљевима.

Сви ови фактори значе да се исти огласи не надмећу увек за ваш огласни простор, па као последица тога ваша зарада може да се мења.

Још један фактор који утиче на вашу зараду јесу огласи на које корисници одлуче да кликну. Пошто ће огласи на вашим страницама имати различите понуде и оцене квалитета, цена свих огласа није иста. Међутим, важно је да имате на уму да је сваки оглас који се појави на вашим страницама Мреже мултимедијалног оглашавања победио на аукцији за тај простор. Победнички огласи би требало да буду релевантни за ваше кориснике и да вам помогну да од ваших страница остварите највећу могућу зараду.

Назад на врх

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?