Skelbimų taikymas

Apie skelbimų aukcioną

Kodėl „Google“ naudoja aukcioną, kad nustatytų, kokius skelbimus rodyti mano puslapiuose?

Tikriausiai žinote, kad „Google Ads“ reklamuotojai „Google“ vaizdinės reklamos tinkle pateikia kainos pasiūlymą, kad jų skelbimai būtų rodomi „AdSense“ turiniui leidėjų svetainėse.

Skelbimų aukcionas naudojamas skelbimams, kurie bus rodomi jūsų puslapiuose, pasirinkti ir nustatyti, kiek už šiuos skelbimus uždirbsite. Vykstant tradiciniam aukcionui suinteresuoti kainų siūlytojai nustato didžiausią kainą, kurią nori sumokėti už konkretų elementą. Be to, skelbimų aukcionas leidžia reklamuotojams nustatyti kainą, kurią jie sutinka sumokėti už skelbimų „AdSense“ puslapiuose paspaudimus arba parodymus.

Skelbimų aukcione reklamuotojai reitinguojami pagal jų kainos pasiūlymus ir kokybės balą, todėl sukuriama trijų šalių laimėjimo situacija: skelbimų rinkinys priskiriamas geriausiai jį įvertintinusiems reklamuotojams; laimėję skelbimai atkeliauja iš reklamuotojų, kurie sutinka daugiausiai mokėti; o kokybės balu pagrįstas požiūris užtikrina gerą naudotojų patirtį.

Kaip veikia skelbimų aukcionas?

Prieš prasidedant skelbimų aukcionui pirmiausia mūsų sistema susiaurina visus pasiekiamus „Google Ads“ skelbimus, kad nustatytų, kurie yra tinkami konkuruoti dėl rodymo jūsų puslapiuose. Tai daroma toliau nurodytais būdais.

  • Skelbimų taikymas: atrenkami tik skelbimai, susiję su jūsų svetainės turiniu arba naudotojais. Be to, taikant pagal paskirties vietą atrenkami reklamuotojų, kurie aptikę atitiktį tarp savo pasiūlymų ir jūsų svetainės naudotojų, pasirinko rodyti skelbimus būtent jūsų puslapiuose.
  • Skelbimo formatas: reklamuotojai gali kurti teksto arba vaizdo skelbimus ir pasirinkti kontekstinį taikymą pagal paskirties vietas arba taikymą pagal naudotojus. Be to, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimus, tam tikrų tipų skelbimai gali būti tinkami arba netinkami rodyti jūsų puslapiuose.

Kaip ir tradiciniame aukcione, kuo daugiau reklamuotojų pateikia kainos pasiūlymą, kad jų skelbimas būtų rodomas jūsų puslapiuose, tuo didesnis jūsų skelbimų rinkinių konkurencingumas ir tuo daugiau galite uždirbti. Kuo mažiau apribojimų suteikiate skelbimams, kurie gali būti rodomi jūsų svetainėje, tuo daugiau skelbimų sistema galės jums pateikti, o tai padidins jūsų pajamas.

Kai jau turite tinkamų skelbimų grupę, skelbimų aukcione nustatoma, kurie iš šių skelbimų bus rodomi jūsų puslapiuose ir kiek kiekvienas reklamuotojas mokės. Kiekvieno tinkamo skelbimo reitingas apskaičiuojamas įvertinus bendrąjį kainos pasiūlymą ir skelbimo kokybės balą. Skelbimai reitinguojami pagal skelbimo reitingą, todėl reklamuotojas, pasiūlęs nedidelį MUP, bet turintis didelį kokybės balą, gali laimėti aukcioną, nurungdamas konkurentą, pateikusį didesnį bendrąjį kainos pasiūlymą, bet teikiantį naudotojams nepatrauklius skelbimus, kurių nesinorės spustelėti. Ši dinaminė, aukcionais pagrįsta sistema taip pat lemia, kad skirtingų aukcionų laimėtojo ir už skirtingų skelbimų parodymus mokama kaina skiriasi pagal reklamuotojo to puslapio kokybės balą ir aukciono konkurencingumo lygį.

Kokybės balas – tai skelbimo naudingumo žmonėms, kurie jį pamato, įvertinimas. Jis pagrįstas keliais veiksniais, įskaitant:

  • reklamuotojo našumo numatymus, pvz., paspaudimų rodiklį (PR);
  • veiksnius, turinčius įtakos naudotojo patirties žiūrint skelbimą kokybei.

Į pradžią

Kaip apskaičiuojami faktiniai MUP? Kiek moka laimėjęs reklamuotojas?

Svarbu atminti, kad reklamuotojo MUP pasiūlymas nebūtinai reiškia, kad tokia suma jis bus ir apmokestinamas. Kaina, kurią moka reklamuotojas, (faktinis MUP) priklauso nuo aukciono rezultatų ir dažnai gali būti mažesnė nei jų MUP pasiūlymas.

Aukcionu siekiama užtikrinti, kad reklamuotojai būtų skatinami siūlyti tikrąją maksimalią vertę ir neskatinti reklamuotojų siūlyti žemesnės nei tikroji vertė. Panašiai kaip ir „Google“ paieškos skelbimų aukcione, reklamuotojas paprastai nemoka daugiau nei būtina, kad jo reitingas būtų didesnis nei kito geriausio skelbimo. Tačiau „Google“ vaizdinės reklamos tinklo skelbimų aukcionas truputį skiriasi, nes reklamuotojas paprastai moka šią kainą tik už prieauginius paspaudimus, kuriuos skelbimai sugeneruoja būdami esamoje pozicijoje, o už kitus paspaudimus moka kitą aukščiausiai reitinguojamo skelbimo kainą. Kitas skirtumas yra tas, kad kartais pomėgių kategorijos skelbimams „Google“ vaizdinės reklamos tinkle gali būti taikomas paslaugos mokestis, pridedamas prie galutinės aukciono kainos.

Jei norite suvokti prieauginių paspaudimų sąvoką, pirmiausia turite suprasti, kad skirtingos skelbimo pozicijos yra skirtingai matomos, todėl paspaudimų skaičius gali būti skirtingas. Pavyzdžiui, skelbimų rinkinyje, kuriame yra dvi skelbimų pozicijos, reklamuotojas gali sugeneruoti 10 paspaudimų, kai skelbimas bus rodomas matomiausioje aukščiausioje pozicijoje, tačiau tas pats reklamuotojas gali sugeneruoti tik aštuonis paspaudimus, jei skelbimas bus rodomas mažiau matomoje antroje pozicijoje. Tokiu atveju šie du papildomi paspaudimai, lyginant poziciją viršuje su antros vietos pozicija, laikomi prieauginiais paspaudimais.

Anksčiau pateiktame supaprastintame pavyzdyje dviejų skelbimo pozicijų matomumo skirtumas atrodo santykinai mažas, pvz., jie sugeneruoja panašų paspaudimų skaičių. Skelbimų aukcionu „Google“ vaizdinės reklamos tinkle siekiama užtikrinti, kad reklamuotojai mokėtų tinkamą kainą už prieauginius paspaudimus. Reklamuotojas, laimėjęs aukščiausią poziciją, mokės pakankamai už tuos du prieauginius paspaudimus, kad jo reitingas būtų didesnis, nei žemiau esančio reklamuotojo; už kitus aštuonis paspaudimus jis mokės mažiau – sumą, kurią mokėtų, jei skelbimas būtų reitinguotas į antrą poziciją. Kitaip tariant, faktinis MUP, kurį moka reklamuotojas, pagrįstas kainos pasiūlymų svertiniu vidurkiu ir žemiau reitinguojamo reklamuotojo kokybės balu (ir apima visus taikomus paslaugos mokesčius). Svertai pagrįsti pozicijos prieauginiu našumu.

Peržiūrėkime kelis supaprastintus pavyzdžius, kad suprastume, kaip tai veikia. Kad būtų paprasčiau, tarkime, jog šiuose pavyzdžiuose pateikiamų skelbimų kokybės balai yra vienodi.

1 pavyzdys: skelbimų rinkinio, kuriame rodomas tik vienas skelbimas, skelbimų aukcionas

Reklamuotojas MUP pasiūlymas Kokybės balas Ar rodomas skelbimas?
Alisa 5 USD 10 Rodomas
Bobas 3 USD 10 Nerodomas
Karolis 1 USD 10 Nerodomas

Šiame pavyzdyje trys reklamuotojai, kurių skelbimai įvertinti tokiu pat kokybės balu, konkuruoja dėl vieno skelbimų rinkinio, kuriame rodomas tik vienas skelbimas. Aukcioną laimėjo Alisa, nes jos kainos pasiūlymas didžiausias, atsižvelgiant į MUP pasiūlymo ir kokybės balo derinį.

Būtina suma, dėl kurios Alisos skelbimas reitinge yra aukščiau už kitą geriausią skelbimą – Bobo – yra 3,01 USD. Šiame skelbimų rinkinyje rodomas tik vienas skelbimas, todėl visi Alisos gaunami paspaudimai laikomi prieauginiais, palyginti su tais, kuriuos ji gautų būdama žemesnėje pozicijoje, vadinasi jos skelbimas nebūtų rodomas, nes žemesnės pozicijos nėra. Dėl to Alisa moka faktinį 3,01 USD MUP už paspaudimą.

2 pavyzdys: skelbimų rinkinio, kuriame rodomi du skelbimai, skelbimų aukcionas

Reklamuotojas MUP pasiūlymas Kokybės balas Ar rodomas skelbimas? Santykinis pozicijos PR
Alisa 5 USD 10 Rodomas 3,0
Bobas 3 USD 10 Rodomas 1,0
Karolis 1 USD 10 Nerodomas Nėra

Aptarkime kitą supaprastintą skelbimų rinkinio, kuriame rodomas daugiau nei vienas skelbimas, pavyzdį. Čia naudojame santykinį pozicijos PR, norėdami pavaizduoti, kad ne visos skelbimų pozicijos vienodai matomos ir aukštesnės skelbimų pozicijos pateikia daugiau paspaudimų nei žemesnės. Šiame konkrečiame pavyzdyje aukščiausia pozicija yra labiau matoma nei antroji: reklamuotojo skelbimas sugeneruos tris kartus daugiau paspaudimų nei antroje pozicijoje esantis reklamuotojo skelbimas.

Faktinis Bobo MUP apskaičiuojamas taip pat, kaip ankstesniame pavyzdyje buvo skaičiuojamas Alisos faktinis MUP. Šiame pavyzdyje visi Bobo paspaudimai laikomi prieauginiais palyginti su tais, kuriuos jis gautų būdamas žemesnėje pozicijoje, o tai reiškia, kad jo skelbimai nebūtų rodomi. Todėl Bobas moka 1,01 USD faktinį MUP.

Alisos faktinis MUP šiame pavyzdyje priklauso nuo prieauginių paspaudimų, kuriuos sugeneruoja jos skelbimas būdamas aukščiausioje pozicijoje, ir nuo Bobo faktinio MUP. Pagal santykinį pozicijos PR Alisa gauna tris kartus daugiau paspaudimų būdama aukščiausioje pozicijoje, palyginti su antros pozicijos skelbimu. Todėl du trečdaliai jos paspaudimų laikomi prieauginiais, o likęs trečdalis – paspaudimai, kuriuos ji būtų gavusi, jei skelbimas užimtų antrą poziciją. Todėl Alisa moka tiek pat, kiek Bobas (1,01 USD) už pirmąjį trečdalį paspaudimų, kurių sulaukė jos skelbimas, – už tiek pat paspaudimų, kiek sulaukė Bobas. Už visus prieauginius paspaudimus, gautus dėl geresnės pozicijos, ji moka daugiau (3,01 USD). Apskritai paėmus Alisos faktinis MUP bus: 1,01 USD * ⅓ + 3,01 USD * ⅔ = 2,34 USD. Tai kaina, kurią Alisa moka už kiekvieną iš šio aukciono gautą paspaudimą.

Tokio tipo aukcionų kainodara, kuria atsižvelgiama į skirtingų skelbimų pozicijų prieauginį našumą, leidžia paskatinti reklamuotojus siūlyti maksimalią vertę už paspaudimą, nes reklamuotojas, siūlydamas mažesnę kainą, nieko neišlošia, o tik rizikuoja netekti vertingų paspaudimų.

Be anksčiau pateiktų supaprastintų pavyzdžių, „Google“ kartais vykdo aukcioną ir nustato, jog pakankamai dideliame skelbimų rinkinyje, kuriame galima rodyti kelis skelbimus, geriau rodyti vieną skelbimą nei kelis. Tai aukciono metu priimti sprendimai ir faktinis rodomų skelbimų MUP apskaičiuojamas pagal tuos pačius principus ir mechanizmą, kaip ir supaprastintuose anksčiau pateiktuose pavyzdžiuose.

Į pradžią

Kokie veiksniai paveikia skelbimų aukcioną?

Skelbimų aukcionas yra dinaminis, todėl kiekvieno individualaus aukciono baigtis ir jūsų pajamos gali keistis atsižvelgiant į daugelį veiksnių.

Vienas iš veiksnių – kaip reklamuotojai nustato „AdSense“ turiniui kampanijas. Tai lems, kokiuose aukcionuose jie dalyvaus. Toliau pateikiame kelis pavyzdžius.

  • Sezoninės kampanijos: reklamuotojai nustato kampanijas veikti konkrečiu metų laiku, išleisdami daugiau pinigų per trumpą laiką arba staigiai pakeisdami savo kainos pasiūlymus.
  • Skelbimų taikymas: reklamuotojai gali pasirinkti, dalyvauti tam tikrose kampanijose, kuriose vykdomas tik kontekstinis taikymas arba taikymas pagal paskirties vietą leidėjų svetainėse.
  • Taikymas pagal geografinę vietovę: reklamuotojai gali taikyti savo skelbimus konkretiems regionams ir pasirinkti siūlyti kainą pagal dienos laiką.
  • Automatinis kainų siūlymas: jei reklamuotojas naudoja automatinį kainų siūlymą, jo kainos pasiūlymai bus automatiškai pakoreguoti, kad paspaudimai arba konversijos būtų pateikiami pagal konkrečius nustatytus tikslus.

Visi šie veiksniai reiškia, kad tokie pat skelbimai ne visada konkuruoja dėl jūsų skelbimų vietos, todėl jūsų pajamos gali skirtis.

Kitas jūsų pajamoms įtakos turintis veiksnys yra skelbimai, kuriuos naudotojas pasirenka spustelėti. Jūsų puslapiuose esančių skelbimų kainos pasiūlymai ir kokybės balai yra skirtingi, todėl ne visi skelbimai vertinami vienodai. Tačiau svarbu atminti, kad bet koks jūsų turinio puslapiuose rodomas skelbimas laimėjo šios vietos aukcioną. Laimėję skelbimai turi atitikti jūsų naudotojų poreikius ir padėti jums iš savo puslapių gauti kiek įmanoma daugiau pajamų.

Į pradžią

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta