Mainoshuutokauppa

Miksi Google valitsee sivuillani näkyvät mainokset huutokaupan avulla?

Kuten ehkä tiedät, Google Ads ‑mainostajat tekevät Google Display ‑verkostossa hintatarjouksen, jotta heidän mainoksensa voivat näkyä AdSense sisällölle ‑julkaisijasivustoilla.

Mainoshuutokaupan avulla valitaan sivuillasi näkyvät mainokset ja summa, jonka ansaitset kyseisillä mainoksilla. Perinteisessä huutokaupassa huutokauppaan osallistuvat henkilöt ilmoittavat enimmäishinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan tietystä kohteesta. Mainoshuutokauppamme tarjoaa vastaavasti mainostajille mahdollisuuden määrittää hinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan mainosten klikkauksista tai AdSense-sivujen näyttökerroista.

Koska mainostajat sijoittuvat mainoshuutokaupassa hintatarjousten ja laatupisteiden perusteella, kaikki osapuolet hyötyvät: Mainosyksikkö annetaan mainostajille, jotka arvostavat sitä eniten. Voittavat mainokset ovat siis peräisin mainostajilta, jotka ovat valmiita maksamaan eniten, ja laatupisteillä varmistetaan hyvä käyttökokemus.

Miten mainoshuutokauppa toimii?

Ennen kuin mainoshuutokauppa käydään, järjestelmämme tunnistaa kaikki käytettävissä olevat Google Ads ‑mainokset ja selvittää, mitkä mainokset ovat kelvollisia kilpailemaan sivuillasi näkymisestä. Tässä otetaan huomioon esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Mainosten kohdistaminen: Otamme huomioon vain sellaiset mainokset, jotka ovat sivustosi sisällön tai käyttäjien kannalta osuvia. Lisäksi otamme huomioon myös niiden mainostajien mainokset, jotka ovat sijoitteluun kohdistamisella päättäneet näyttää mainoksia sivuillasi, koska heidän tarjontansa soveltuu sivustosi käyttäjille.
  • Mainosmuoto: Mainostajat voivat luoda teksti- tai kuvamainoksia ja valita asiayhteyteen kohdistuksen tai käyttäjäkohdistuksen. Valintojesi mukaisesti tietyntyyppiset mainokset voivat olla kelvollisia tai kelvottomia näkymään sivuillasi.

Mitä useampi mainostaja tekee hintatarjouksen mainosten näyttämisestä sivuillasi, sitä kovempaa kilpailu mainosyksiköistäsi on ja sitä enemmän voit ansaita, aivan kuin perinteisessä huutokaupassa. Mitä vähemmän rajoituksia asetat sivustossasi näkyville mainoksille, sitä enemmän mainoksia järjestelmämme voi palauttaa, ja myös tuottosi lisääntyvät.

Kun kelvolliset mainokset on tunnistettu, sivuillasi näkyvät mainokset ja mainostajien maksamat summat valitaan mainoshuutokaupan avulla. Jokaiselle kelvolliselle mainokselle lasketaan mainoksen sijoitus yhdistämällä yleinen hintatarjous ja mainoksen laatupisteet. Koska mainokset asetetaan paremmuusjärjestykseen mainoksen sijoituksen perusteella, mainostaja, jonka klikkauskohtainen hintatarjous on alhainen mutta jonka laatupisteet ovat korkeat, voi voittaa huutokaupan sellaista mainostajaa vastaan, jonka yleinen hintatarjous on korkeampi mutta jonka mainokset tuottavat huonon käyttökokemuksen ja jonka mainoksia ei todennäköisesti klikata. Tässä dynaamisessa huutokauppaan perustuvassa järjestelmässä voittajan maksama hinta vaihtelee huutokaupasta ja mainoksen impressiosta toiseen mainostajan saamien, kyseistä sivua koskevien laatupisteiden ja huutokauppakilpailun tason mukaan.

Laatupisteillä mitataan sitä, miten hyödyllinen mainoksesi on ihmisille, jotka ovat nähneet mainoksen. Ne perustuvat useisiin eri tekijöihin, kuten

  • ennusteisiin mainostajan kehityksestä (esim. klikkausprosentti, CTR)
  • tekijöihin, jotka vaikuttavat käyttökokemuksen laatuun mainosta katsottaessa.

Alkuun

Miten todelliset klikkauskohtaiset hinnat lasketaan? Kuinka paljon voittanut mainostaja maksaa?

On tärkeää muistaa, että mainostajan klikkauskohtainen hintatarjous ei välttämättä vastaa summaa, joka häneltä veloitetaan. Mainostajan maksama hinta – todellinen klikkauskohtainen hinta – riippuu huutokaupan tuloksesta, ja se voi usein olla alhaisempi kuin klikkauskohtainen hintatarjous.

Huutokauppa on suunniteltu niin, että mainostajien kannattaa tehdä mahdollisimman korkea hintatarjous ja että todellista arvoa alhaisemman tarjouksen tekeminen ei kannata. Kuten Google-hakumainosten huutokaupassa, mainostaja ei yleensä maksa enempää kuin mitä vaaditaan siihen, että hänen mainoksensa sijoittuu korkeammalle kuin toiseksi paras mainos tai ylittää huutokaupan hintatarjouksen alarajan. Google Display ‑verkoston mainoshuutokaupassa mainostaja kuitenkin maksaa kyseisen hinnan vain lisäklikkauksista, joita hänen mainoksensa tuottavat nykyisessä paikassaan, ja toiseksi korkeimmalle sijoittuneen mainoksen hinnan muista klikkauksista. Toinen ero on se, että Google Display ‑verkoston aihepiirimainoksien huutokaupan lopulliseen hintaan saatetaan joissain tapauksissa lisätä palvelumaksu.

Lisäklikkausten perustuvat siihen, että eri mainoksen sijainneilla on erilainen näkyvyys ja ne voivat siksi tuottaa eri määrän klikkauksia. Esimerkiksi kaksi mainospaikkaa sisältävässä mainosyksikössä mainostaja voi tuottaa 10 klikkausta ollessaan näkyvimmällä kärkisijalla, kun taas sama mainostaja voi tuottaa vain kahdeksan klikkausta, jos mainos on vähemmän näkyvällä toisella sijalla. Tässä tapauksessa nämä kaksi ylimääräistä klikkausta lasketaan lisäklikkauksiksi, jotka mainostaja saa siksi, että mainos on kärkisijalla eikä toisella sijalla.

Yllä olevassa yksinkertaistetussa esimerkissä kahden mainospaikan näkyvyyden ero näyttää olevan suhteellisen pieni, eli ne tuottavat lähes yhtä monta klikkausta. Google Display ‑verkoston mainoshuutokaupan tarkoituksena on varmistaa, että mainostajat maksavat reilun hinnan lisäklikkauksista. Kärkisijalle sijoittuva mainostaja maksaa kahdesta lisäklikkauksesta tarpeeksi, jotta hän sijoittuu korkeammalle kuin muut mainostajat. Lopuista kahdeksasta klikkauksesta hän maksaa alemman hinnan – summan, jonka hän olisi maksanut, jos hän olisi sijoittunut toiselle sijalle. Toisin sanoen mainostajan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta perustuu hintatarjousten ja mainostajan sijoituksen laatupisteiden painotettuun keskiarvoon (ja se sisältää asianmukaiset palvelumaksut). Painoarvot perustuvat sijan tuottamaan lisätehokkuuteen.

Katsotaanpa lisää yksinkertaistettuja esimerkkejä, jotta ymmärrämme, miten tämä toimii. Näissä esimerkeissä oletamme yksinkertaisuuden vuoksi, että mainoksilla on samat laatupisteet.

Esimerkki 1: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy yksi mainos

Mainostaja Klikkauskohtainen hintatarjous Laatupisteet Näkyykö mainos?
Liisa 5 € 10 Näkyy
Pekka 3 € 10 Ei näy
Kari 1 € 10 Ei näy

Tässä esimerkissä kolmella mainostajalla on samat laatupisteet. He kilpailevat mainosyksiköstä, jossa näkyy vain yksi mainos. Liisa voittaa huutokaupan, koska hän tekee korkeimman hintatarjouksen, joka perustuu klikkauskohtaisen hintatarjouksen ja laatupisteiden yhdistelmään.

Summa, joka Liisalta vaaditaan toiseksi parhaan mainoksen – Pekan mainoksen – voittamiseen, on 3,01 euroa. Koska tässä mainosyksikössä näkyy vain yksi mainos, kaikki Liisan saamat klikkaukset katsotaan lisäklikkauksiksi siihen nähden, mitä hän olisi saanut alemmalla sijalla. Tässä tapauksessa mainos ei olisi näkynyt, koska alempia sijoja ei ole. Siksi Liisan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta on 3,01 euroa.

Esimerkki 2: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy kaksi mainosta

Mainostaja Klikkauskohtainen hintatarjous Laatupisteet Näkyykö mainos? Sijainnin suhteellinen klikkausprosentti
Liisa 5 € 10 Näkyy 3,0
Pekka 3 € 10 Näkyy 1,0
Kari 1 € 10 Ei näy Ei käytössä

Katsotaanpa toista yksinkertaistettua esimerkkiä mainosyksiköstä, jossa näkyy enemmän kuin yksi mainos. Käytämme mainoksen sijan suhteellista klikkausprosenttia havainnollistamaan sitä, että kaikki mainospaikat eivät ole yhtä näkyviä ja että korkeammalle sijoittuneet mainokset tuottavat enemmän klikkauksia kuin alemmas sijoittuneet mainokset. Tässä nimenomaisessa esimerkissä kärkisija on paljon näkyvämpi kuin toinen sija: mainostaja tuottaa kärkisijalla kolme kertaa enemmän klikkauksia kuin hän olisi tuottanut toisella sijalla.

Pekan todellinen hinta klikkauksesta lasketaan samalla tavalla kuin Liisan todellinen hinta klikkauksesta laskettiin edellisessä esimerkissä. Tässä esimerkissä kaikki Pekan klikkaukset ovat lisäklikkauksia siihen nähden, mitä hän olisi saanut alemmalla sijalla, eli jos mainos ei olisi näkynyt. Siksi Pekan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta on 1,01 euroa klikkausta kohden.

Liisan todellinen klikkauskohtainen hinta riippuu tässä esimerkissä lisäklikkauksista, jotka hän saa ollessaan kärkisijalla, sekä Pekan todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta. Sijainnin suhteellisen klikkausprosentin mukaan Liisa saa kärkisijalla kolme kertaa enemmän klikkauksia kuin toisella sijalla. Siksi kaksi kolmasosaa Liisan klikkauksista lasketaan lisäklikkauksiksi, kun taas yksi kolmasosa on klikkauksia, jotka hän olisi saanut ollessaan toisella sijalla. Käsitteen mukaisesti Liisa maksaa Pekan maksaman hinnan (1,01 euroa) klikkaustensa ensimmäisestä kolmasosasta, sillä Pekka sai saman määrän klikkauksia. Kaikista paremman sijoituksen tuomista lisäklikkauksista hän maksaa enemmän (3,01 euroa). Liisan todellinen hinta klikkauksesta on keskimäärin 1,01 euroa * ⅓ + 3,01 euroa * ⅔ = 2,34 euroa. Tämä on hinta, jonka Liisa maksaa jokaisesta huutokaupan tuloksena saamastaan klikkauksesta.

Tämäntyyppinen huutokauppahinnoittelu, jossa otetaan huomioon mainoksen eri sijaintien tuoma lisätehokkuus, kannustaa mainostajia tarjoamaan mahdollisimman korkean summan klikkauksesta. Mainostaja ei nimittäin hyödy alemman hinnan tarjoamisesta, vaan hänellä on riski jäädä ilman arvokkaita klikkauksia.

Edellä olevien yksinkertaistettujen esimerkkien lisäksi joissakin Googlen järjestämissä huutokaupoissa yhden mainoksen näykyminen todetaan paremmaksi ratkaisuksi kuin useiden mainosten näykyminen mainosyksikössä, johon mahtuisi useita mainoksia. Nämä päätökset tehdään huutokaupassa, ja näkyvien mainosten todelliset klikkauskohtaiset hinnat lasketaan samalla periaatteella ja menetelmällä kuin yllä olevissa yksinkertaistetuissa esimerkeissä.

Alkuun

Mitkä tekijät vaikuttavat mainoshuutokauppaan?

Koska mainoshuutokauppa on dynaaminen, kunkin huutokaupan tulos ja omat tulosi voivat vaihdella useiden tekijöiden mukaan.

Yksi tekijä on se, miten mainostajat määrittävät AdSense sisällölle ‑kampanjansa. Tämä vaikuttaa siihen, mihin huutokauppoihin he osallistuvat. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

  • Kausittaiset kampanjat: Mainostajat voivat määrittää kampanjansa näkymään tiettyinä vuodenaikoina niin, että he käyttävät enemmän rahaa lyhyessä ajassa tai muuttavat hintatarjouksiaan merkittävästi.
  • Mainosten kohdistaminen: Mainostajat voivat kohdistaa tietyt kampanjat julkaisijoiden sivustoihin ainoastaan asiayhteyden tai sijoittelun mukaan.
  • Maantieteellinen kohdistaminen: Mainostajat voivat kohdistaa mainoksensa myös tietyille alueille ja valita hintatarjouksen vuorokaudenajan mukaan.
  • Automaattiset hintatarjoukset: Jos mainostaja käyttää automaattisia hintatarjouksia, hänen hintatarjouksiaan voidaan muokata automaattisesti niin, että ne tuottavat klikkauksia tai konversioita niille valittujen tavoitteiden mukaisesti.

Näiden eri tekijöiden takia mainospaikastasi käytävään kilpailuun ei osallistu aina sama joukko mainoksia. Tästä syystä tulosi saattavat vaihdella.

Toinen tuloihisi vaikuttava tekijä on se, mitä mainoksia käyttäjät päättävät klikata. Koska sivuillasi näytettävien mainosten hintatarjoukset ja laatupisteet vaihtelevat, kaikkia mainoksia ei hinnoitella samalla tavalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sisältösivuillasi näytettävä mainos on voittanut kyseisestä tilasta käydyn mainoshuutokaupan. Voittavien mainosten pitäisi olla käyttäjiesi kannalta osuvia ja auttaa sinua ansaitsemaan mahdollisimman paljon sivujesi avulla.

Alkuun

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun