Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Насочване на рекламите

Всичко за рекламния търг

AdSense използва търг за избор на рекламите, които се показват на сайта Ви, и определя колко печелите от тези реклами. За всички реклами се заплащат различни суми в зависимост от такива фактори като размера на офертата на рекламодател за рекламата. Рекламата, която печели търга, е тази, която потребителят вижда на сайта Ви.

Начин на работа на рекламния търг

Точно както при традиционен търг, колкото повече рекламодатели оферират за показване на рекламното Ви пространство, толкова по-голяма е конкуренцията за рекламните Ви елементи и толкова повече можете да спечелите. Колкото по-малко ограничения поставяте за рекламите, които могат да се показват на сайта Ви, толкова повече реклами ще може да извежда системата ни. Това може да доведе до увеличение на приходите Ви.

AdSense определя печелившата оферта въз основа на най-високата изпратена нетна оферта. Нетната оферта отразява всички корекции, които AdSense може по свое усмотрение да извърши по офертата, изпратена от рекламодателя за целите на оптимизирането на търга.

Независимо дали са извършени корекции, печелившият рекламодател никога няма да бъде таксуван повече от офертата, която е изпратил. Ако съответните стойности на изпратените нетни оферти са еднакви, печелившият ще бъде избран на случаен принцип.

Оптимизиране на рекламния търг

AdSense може да провежда ограничени експерименти, предназначени да оптимизират търга. Тези експерименти може да включват:

  • промяна на стандартния модел или механика на търга;
  • симулиране на извиквания на рекламата и търгове;
  • коригиране на настройките за издатели;
  • прилагане на отстъпка към определени оферти, изпратени от рекламодатели, или променяне по друг начин на приоритета на офертите, изпратени от рекламодатели.

Настройките за насочване на рекламите за рекламодатели няма да бъдат променяни.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню