Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Thay đổi tên người nhận thanh toán của bạn

Mặc dù Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi không cho phép chuyển quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi cho phép bạn cập nhật tên người nhận thanh toán để sửa lỗi chính tả hoặc để thực hiện điều chỉnh các thay đổi, chẳng hạn như hôn nhân, cái chết hoặc sáp nhập công ty.

Ở hầu hết các địa điểm, bạn sẽ có tùy chọn để thay đổi tên người nhận thanh toán bên trong tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
 4. Trong mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào Soạn.
 5. Nhập tên người nhận thanh toán bạn muốn. Lưu ý rằng nếu bạn đang cập nhật tên người nhận thanh toán của tài khoản doanh nghiệp, thì dòng trên cùng phải là tên doanh nghiệp và dòng thứ hai là tên liên hệ cho doanh nghiệp.
 6. Nhấp vào Lưu.
  Thay đổi về tên người nhận thanh toán của bạn sẽ có hiệu lực cho chu kỳ thanh toán có thể có tiếp theo. Các thay đổi được thực hiện trước ngày 20 của tháng thường ảnh hưởng đến thanh toán của tháng hiện tại, trong khi các thay đổi được thực hiện sau ngày 20 sẽ không có hiệu lực cho tới chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo.

Thông tin về thuế

Tên trên biểu mẫu thuế của bạn được sao chép tự động từ tên trong hồ sơ người nhận thanh toán của bạn. Bất cứ khi nào bạn cập nhật hồ sơ người nhận thanh toán, bạn cũng cần gửi lại thông tin thuế của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ không phải pháp nhân được bỏ qua: khi hoàn tất biểu mẫu thuế W9 của mình, dòng tên đầu tiên cần điền tên người hoặc pháp nhân nộp tờ khai thuế cho doanh nghiệp. Tìm hiểu cách gửi thông tin thuế cho pháp nhân được bỏ qua.

Các quốc gia tại đó bạn không thể thay đổi tên người nhận thanh toán trong tài khoản của mình

Nếu bạn đang sống ở một trong những quốc gia sau, bạn sẽ không có tùy chọn để cập nhật tên người nhận thanh toán bên trong tài khoản của mình.
Xem danh sách quốc gia
Algeria
Bahrain
Bangladesh
Braxin
Trung Quốc
Ai Cập
Ấn Độ
Indonesia
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Malaysia
Ma Rốc
Nepal
Oman
Palestine
Philippines
Qatar
Ả Rập Xê Út
Singapore
Sri Lanka
Thái Lan
Tunisia
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Việt Nam
Yemen
Tìm hiểu thêm
Nếu bạn yêu cầu thay đổi tên người nhận thanh toán và bạn sống ở một trong những quốc gia này, bạn cần phải đóng tài khoản của mình và gửi đơn đăng ký mới cùng với tên người nhận thanh toán bạn muốn. Vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới.
 1. Thực hiện theo các bước này để hủy tài khoản của bạn.
 2. Chúng tôi sẽ đóng tài khoản hiện tại của bạn.
 3. Khi bạn nhận được thông báo đã đóng tài khoản, hãy gửi đơn đăng ký mới sử dụng tên người nhận thanh toán mới của mình.
 4. Khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, hãy thay thế mã AdSense hiện tại trên các trang bằng mã được tạo từ tài khoản mới của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?