Thay đổi tên người nhận thanh toán của bạn

Thay đổi thông tin chi tiết về người nhận thanh toán trên AdSense của bạn

Mặc dù Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi không cho phép chuyển quyền sở hữu tài khoản, nhưng chúng tôi cho phép bạn cập nhật tên người nhận thanh toán để sửa lỗi chính tả hoặc để điều chỉnh các thay đổi, chẳng hạn như hôn nhân, cái chết hoặc sáp nhập công ty.

Ở hầu hết các địa điểm, bạn sẽ có tùy chọn để thay đổi tên người nhận thanh toán trong tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào biểu tượng Soạn.
  5. Nhập tên người nhận thanh toán bạn muốn. Lưu ý rằng nếu bạn đang cập nhật tên người nhận thanh toán của tài khoản doanh nghiệp, thì dòng trên cùng phải là tên doanh nghiệp và dòng thứ hai là tên liên hệ cho doanh nghiệp.
  6. Nhấp vào Lưu.
    Thay đổi về tên người nhận thanh toán của bạn sẽ có hiệu lực cho chu kỳ thanh toán có thể có tiếp theo. Các thay đổi được thực hiện trước ngày 20 của tháng thường ảnh hưởng đến thanh toán của tháng hiện tại, trong khi các thay đổi được thực hiện sau ngày 20 sẽ không có hiệu lực cho tới chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo.

Thông tin thuế

Tên trên biểu mẫu thuế của bạn được sao chép tự động từ tên trong hồ sơ người nhận thanh toán của bạn. Bất cứ khi nào bạn cập nhật hồ sơ người nhận thanh toán, bạn cũng cần gửi lại thông tin thuế của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách gửi thông tin thuế của bạn cho Google.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ không phải pháp nhân được bỏ qua: khi hoàn tất biểu mẫu thuế W9 của mình, dòng tên đầu tiên cần điền tên cá nhân hoặc pháp nhân nộp tờ khai thuế cho doanh nghiệp. Tìm hiểu cách gửi thông tin thuế cho pháp nhân được bỏ qua.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố