Accountinstellingen

De naam van de begunstigde wijzigen

De gegevens van uw AdSense-begunstigde wijzigen

Zoals u in onze algemene voorwaarden kunt lezen, mogen accounts niet worden overgedragen aan een andere eigenaar. U kunt echter wel de naam van de begunstigde wijzigen als deze niet juist is gespeld of als een naamswijziging nodig is als gevolg van een huwelijk, sterfgeval of bedrijfsfusie.

Op de meeste locaties kunt u de naam van de begunstigde in uw account wijzigen door deze stappen te volgen:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik in het linkernavigatievenster op Betalingen.
  3. Klik op Instellingen beheren.
  4. Klik in het gedeelte 'Naam en adres' op Opstellen.
  5. Geef de gewenste naam van de begunstigde op. Als u de naam van de begunstigde voor een zakelijk account wijzigt, geeft u in de bovenste regel de bedrijfsnaam op en in de tweede regel de naam van de contactpersoon voor het bedrijf.
  6. Klik op Opslaan.
    De wijziging in de naam van de begunstigde wordt doorgevoerd in de eerstvolgende betalingscyclus die mogelijk is. Wijzigingen die vóór de twintigste van de maand worden aangebracht, zijn van invloed op de betaling van de huidige maand. Wijzigingen die na de twintigste worden aangebracht, worden pas doorgevoerd in de volgende betalingscyclus.

Belastinggegevens

De naam op uw belastingformulier wordt automatisch overgenomen van de naam in 'Profiel begunstigde'. Als u de naam van de begunstigde wijzigt, moet u dus ook uw belastinggegevens opnieuw naar ons opsturen. Lees Uw belastinggegevens verzenden naar Google voor meer informatie.

Voor Amerikaanse bedrijven die op grond van de Amerikaanse belastingwetgeving een 'disregarded entity' (niet in rekening genomen eenheid) zijn: als u uw W9-belastingformulier invult, geeft u bij eerste regel voor uw naam de naam op van de persoon of de entiteit die de belastingaangifte voor het bedrijf indient. Lees meer over hoe u belastinggegevens voor een 'disregarded entity' kunt verzenden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen