Accountinstellingen

Uw inloggegevens voor AdSense wijzigen

U kunt uw inloggegevens voor uw AdSense-account op meerdere manieren wijzigen. Wanneer u uw wachtwoord of e-mailadres voor inloggen wijzigt, heeft dit ook invloed op hoe u inlogt op uw andere Google-producten.

Als u problemen ondervindt met inloggen op uw account, gebruikt u onze probleemoplosser voor inloggen.

Uw wachtwoord wijzigen

Uw wachtwoord wijzigen vanuit uw AdSense-account:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Account.
  3. Klik op Persoonlijke instellingen.
  4. Klik in het gedeelte 'Persoonlijke instellingen' op Wachtwoord bewerken in Google-accounts.

    Uw pagina Google-account wordt geopend.

  5. Volg deze stappen om uw wachtwoord in uw Google-account te wijzigen of te resetten.

Uw e-mailadres wijzigen

U kunt dit op verschillende manieren doen:

Het e-mailadres in uw Google-account wijzigen

U kunt uw e-mailadres wijzigen door het Google-account te bewerken waarmee u toegang heeft tot AdSense. Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-Gmail-adressen. Volg deze stappen om het e-mailadres voor uw Google-account te wijzigen.

Een alternatief e-mailadres toevoegen aan uw Google-account

U kunt een e-mailadres toevoegen dat niet al het primaire e-mailadres van een ander Google- of Gmail-account is. Alternatieve e-mailadressen functioneren op ongeveer dezelfde manier als het primaire e-mailadres. U kunt de alternatieve e-mailadressen onder andere gebruiken om in te loggen en om meldingen te ontvangen. Volg deze stappen om een alternatief e-mailadres toe te voegen.

Een ander Google-account aan uw AdSense-inloggegevens koppelen

Als u beheerderstoegang tot uw AdSense-account heeft, kunt u het Google-account wijzigen dat aan uw account is gekoppeld:

  1. Voeg een nieuwe gebruiker toe aan uw AdSense-account en wijzig vervolgens het toegangsniveau van de gebruiker in 'Beheerder'.
  2. Log in op uw AdSense-account als de nieuwe beheerder.
  3. Verwijder uw oorspronkelijke Google-account. Meer informatie over gebruikers verwijderen uit uw account.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?