Bộ lọc hiển thị không nhìn thấy

Bộ lọc hiển thị không nhìn thấy là một tính năng của AdWords cho phép các nhà quảng cáo ngăn không cho quảng cáo của họ xuất hiện trong các đơn vị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google mà người dùng không nhìn thấy hoặc không nhấp vào, mặc dù có nhiều cơ hội. Điều này bao gồm các đơn vị quảng cáo trên trang web của nhà xuất bản AdSense.

Mục đích của bộ lọc hiển thị không nhìn thấy là làm cho quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google hấp dẫn hơn đối với các nhà quảng cáo tập trung vào thương hiệu muốn nhiều người dùng có thể xem quảng cáo của họ nhất có thể qua mạng của chúng tôi. Bằng cách thu hút thêm nhiều nhà quảng cáo mới và tăng chi tiêu của các nhà quảng cáo hiện tại, điều này sẽ cải thiện doanh thu cho nhà xuất bản.

Để tối đa hóa thu nhập AdSense của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đặt quảng cáo của mình ở các vị trí dễ nhìn thấy. Tìm hiểu thêm về cách tìm vị trí tối ưu cho quảng cáo của bạn để đảm bảo người dùng nhìn thấy các quảng cáo đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?