Cho phép và chặn quảng cáo

Các ngôn ngữ được hỗ trợ cho tính năng chặn danh mục chung

Chặn danh mục chung chỉ có sẵn cho các ngôn ngữ được liệt kê dưới đây. Khi bạn chặn một danh mục chung, quảng cáo trong danh mục đó sẽ bị chặn nếu quảng cáo thuộc bất kỳ ngôn ngữ được hỗ trợ nào.

Đối với một số ngôn ngữ, có những danh mục cụ thể không được đưa vào hoặc những danh mục bổ sung khả dụng cho tính năng chặn. Kiểm tra bảng dưới đây để biết thêm chi tiết:

Ngôn ngữ được hỗ trợ Ngoại trừ:
Tiếng Trung (Giản thể) Không áp dụng
Tiếng Hà Lan Không áp dụng
Tiếng Anh Không áp dụng
Tiếng Pháp
 • Thực phẩm chức năng giảm cân
 • 401(K)
 • Thế chấp chỉ lãi suất
Tiếng Đức
 • Hạn thanh toán và giao hàng và khoản cho vay khẩn cấp
Tiếng Ý
 • Tín dụng và khoản vay không đảm bảo
 • 401(K)
Tiếng Nhật
 • Súng và súng cầm tay
Tiếng Ba Lan Không áp dụng
Tiếng Bồ Đào Nha
 • Thẻ ghi nợ và séc
 • Cá cược
 • 401(K)
 • Khoản cho vay tái cấp vốn mua nhà
Tiếng Nga Không áp dụng
Tiếng Tây Ban Nha
 • Cho vay thế chấp giấy chủ quyền
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Không áp dụng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?