Quảng cáo đa phương tiện

Một nhóm các loại quảng cáo tương tác bao gồm quảng cáo HTML, Flash và video. Bạn có thể chọn bạn muốn hiển thị quảng cáo đa phương tiện khi tạo hoặc chỉnh sửa đơn vị quảng cáo và cũng có thể đặt tùy chọn loại quảng cáo mặc định cho tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?