Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Annonser för Sök

Policyer för produktintegrerade funktioner i AdSense for Search

(23 mars 2022) Med anledning av kriget i Ukraina pausar vi intäktsgenerering från innehåll som utnyttjar, avfärdar eller förespråkar kriget.

10 mars 2022 Med anledning av den senaste avstängningen av Googles annonseringssystem i Ryssland pausar vi skapandet av nya ryska konton på AdSense, AdMob och Google Ad Manager. Vi pausar även annonsering för annonsörer baserade i Ryssland i Googles tjänster och nätverk i hela världen.

(3 mars 2022) På grund av det pågående kriget i Ukraina kommer vi tillfälligt inte att visa annonser för användare i Ryssland.

(26 februari 2022) Mot bakgrund av kriget i Ukraina har vi pausat Googles intäktsgenerering i statligt finansierade medier i Ryska federationen. 

Vi fortsätter att aktivt övervaka situationen och göra justeringar efter behov.

Dessa policyer gäller bruket av produktintegrerade funktioner i AdSense for Search (AFS). Följande typer av AFS-produktintegrerade funktioner är tillgängliga för närvarande:

Förtydliganden för dessa policyer:

  • Termen ”annonser” avser annonser som tillhandahålls av Google. Den avser inte annonser (eller andra annonseringsprodukter eller tjänster) som inte tillhandahålls av Google.
  • Termen ”innehåll” avser allt som du presenterar för användare, inklusive utgivargenererat innehåll, syndikerat innehåll, användargenererat innehåll, organiska sökresultat, annonser (oavsett om de tillhandahålls av Google eller av en tredje part) samt länkar till andra webbplatser eller appar.
  • Där det har angetts att godkännande från Google krävs gäller detta krav endast för användning av Googles tjänster, inklusive annonser som tillhandahålls av Google.

Du måste säkerställa att din användning av Googles tjänster, inklusive innehåll i egendomar där Googles tjänster implementeras, följer dessa policyer. Google kan vidta korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad, bland annat detta: (1) sluta tillhandahålla Googles tjänster, (2) kräva att du upphör med eller ändrar användningen eller implementeringen av Googles tjänster eller (3) utöva sina rättigheter enligt Google AdSense gällande onlineanvändarvillkor eller ett annat relevant avtal mellan dig och Google.

Policyer

För tydlighets skull:

  1. Användning av de AFS-produktintegrerade funktionerna måste följa policyerna för AdSense for Search.
  2. Du får inte placera AFS-produktintegrerade funktioner i innehåll som inte följer programpolicyerna för Google AdSense, däribland policyerna för Google-utgivare.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny