Gần đây, chúng tôi đã ra mắt Trang AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa về tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tính đủ điều kiện

Yêu cầu về độ tuổi đối với tài khoản AdSense

Như quy định trong Điều khoản và điều kiện của AdSense, nhà xuất bản phải đủ 18 tuổi để tham gia vào Chương trình AdSense.

Nếu bạn dưới 18 tuổi

Nếu chưa đủ 18 tuổi, bạn có thể nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký AdSense bằng Tài khoản Google của riêng họ. Nếu chấp thuận tài khoản AdSense của họ, chúng tôi sẽ chuyển tất cả các khoản thanh toán cho người trưởng thành chịu trách nhiệm về trang web.

Đăng ký AdSense

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false