Thực thi chính sách

Thông báo chính sách yêu cầu thực hiện thay đổi cho trang web của bạn

Tôi đã nhận được thông báo. Tôi cần phải làm gì tiếp theo?

Thông báo bạn đã nhận được sẽ chứa các chi tiết về vấn đề chính sách và một trang ví dụ mà trên đó chúng tôi phát hiện thấy lỗi. Vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện bất kỳ thay đổi thích hợp nào cho trang web của bạn để giải quyết vấn đề. Đôi khi vấn đề có thể được giải quyết bằng cách xóa nội dung vi phạm hoặc xóa quảng cáo Google khỏi các trang đó. Trong các trường hợp khác, có thể yêu cầu phải thay đổi việc triển khai quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng trang ví dụ mà chúng tôi cung cấp chỉ là một ví dụ và bạn sẽ phải xem xét toàn bộ trang web của mình để đảm bảo vấn đề tương tự không tiếp tục tồn tại trên các trang khác.

Quay lại đầu trang


Tôi đã nhận được thông báo về trang web mà tôi không quản lý. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn lo lắng về việc người khác sử dụng mã quảng cáo của bạn với mục đích xấu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng ủy quyền trang web. Ủy quyền trang web là một tính năng tùy chọn cho phép bạn xác định chỉ các trang web cụ thể được phép sử dụng mã quảng cáo Google của bạn. Tìm hiểu cách ủy quyền trang web của bạn.

Quay lại đầu trang


Điều gì xảy ra nếu tôi không thực hiện thay đổi?

Lưu ý rằng nếu bạn không thực hiện thay đổi để trang web của mình tuân thủ, việc phân phát quảng cáo tới trang web sẽ bị vô hiệu.

Nếu bạn trễ hạn chót và việc phân phát quảng cáo tới trang web của bạn đã bị vô hiệu, vui lòng thực hiện các thay đổi thích hợp và sau đó liên hệ với chúng tôi để xem xét lại.

Quay lại đầu trang


Nếu tôi không thể hoàn thành thay đổi đúng hạn thì sao?

Nếu bạn không thể hoàn thành các thay đổi và chúng tôi vẫn thấy có vi phạm thì việc phân phát quảng cáo tới trang web của bạn sẽ bị vô hiệu. Tuy nhiên, mặc dù phân phát quảng cáo sẽ bị vô hiệu hóa, bạn có thể tiếp tục cập nhật trang web của bạn và liên hệ với chúng tôi để được xem xét lại sau khi bạn đã làm cho trang web của mình tuân thủ chính sách.

Quay lại đầu trang


Tôi cần được giải thích rõ về chính sách mà trang web của mình vi phạm. Tôi nên làm gì?

Vui lòng tìm kiếm Trung tâm trợ giúp này hoặc truy cập vào Diễn đàn trợ giúp của chúng tôi để được giải thích rõ thêm về các chính sách. Nếu bạn muốn được giải thích rõ hơn hoặc xem ví dụ về các chính sách, vui lòng truy cập vào các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi:

Quay lại đầu trang


Bắt đầu lại
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố