Chính sách triển khai quảng cáo

Các cách triển khai quảng cáo đặc biệt được cho phép bởi chính sách của chúng tôi

Thông thường, việc thay đổi hành vi hoặc cách nhắm mục tiêu mã quảng cáo AdSense bị cấm. Tuy nhiên, các nhà xuất bản được phép sử dụng các tập lệnh cho phép người dùng đóng đơn vị quảng cáo bằng cách nhấp vào hộp.

Một số ví dụ về các sửa đổi không được chấp nhận bao gồm:

  • Thêm các từ khóa không thích hợp (ẩn hoặc hiện) để thay đổi cách nhắm mục tiêu quảng cáo.
  • Sử dụng IFRAME với các từ khóa để thay đổi nội dung hoặc ngôn ngữ của quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?