Chính sách triển khai quảng cáo

Mở quảng cáo trong cửa sổ mới

Nói chung, chính sách của chúng tôi không cho phép quảng cáo Google mở trong cửa sổ mới. Tuy nhiên, ở một số thị trường, bao gồm Trung Quốc, chúng tôi đã nhận thấy rằng việc mở các quảng cáo trong một cửa sổ mới cân đối tốt hơn với hành vi sử dụng internet được mong đợi, cũng như mang đến trải nghiệm người dùng nhất quán và trực quan hơn.

Hãy nhớ tầm quan trọng của trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã cho phép quảng cáo Google mở trong các cửa sổ mới ở những nơi mà điều này được xem như một hành vi duyệt web được mong đợi. Chức năng này được xác định bởi IP của người dùng và không phải là một tùy chọn mà bạn có thể chọn trong tài khoản AdSense của mình.

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn không sửa đổi mã quảng cáo AdSense hoặc thay đổi kết quả của việc nhấp chuột vào quảng cáo trên trang web của mình, vì những hành vi như vậy vi phạm chính sách chương trình của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?