Số lần nhấp chuột và hiển thị

Cách kiểm tra URL của quảng cáo

Như bạn có thể biết, nhấp chuột vào quảng cáo của chính mình vì bất kỳ lý do gì đều bị cấm, vì nó có tiềm năng tăng chi phí quảng cáo. Để kiểm tra đích đến của quảng cáo trên trang của bạn mà không có rủi ro về nhấp chuột không hợp lệ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản AdSense.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?