Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Chặn các IP nhất định nhấp vào quảng cáo

Bởi vì các địa chỉ IP có thể được phân bổ từ nhiều nguồn và hệ thống có thể chặn những lượt nhấp hợp lệ nên chúng tôi không thể chặn những địa chỉ IP do nhà xuất bản cung cấp. Tuy nhiên, có một số cách để bạn có thể tự chặn các địa chỉ IP đáng ngờ truy cập vào trang web của mình. Bạn nên liên hệ với quản trị viên trang web để được chỉ dẫn thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false