Số lần nhấp chuột và hiển thị

Sự phá hoại là gì và cách ngăn chặn sự phá hoại

Chúng tôi hiểu rằng bên thứ ba có thể tạo ra các hoạt động không hợp lệ trên quảng cáo của bạn mà bạn không hay biết hoặc không cho phép. Họ có thể làm điều này theo 2 cách:

  • Thủ công: bên thứ ba đó tự tạo hoạt động hoặc khuyến khích người khác làm như vậy
  • Tự động: bên thứ ba đó sử dụng một loại quy trình tự động, chẳng hạn như bot nhấp chuột

Vì loại hoạt động này không phản ánh việc người dùng thực sự quan tấm đến quảng cáo nên chúng tôi không ngừng cải tiến hệ thống phát hiện của mình để nhận dạng những kiểu hoạt động này và lọc chúng thành dạng không hợp lệ. Hãy tìm hiểu thêm về cách Google ngăn chặn hoạt động không hợp lệ.

Tuy nhiên, cuối cùng, nhà xuất bản là người phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng hoạt động trên quảng cáo của mình là hợp lệ. Vì lý do này, bạn nên xem lại các mẹo ngăn chặn hoạt động không hợp lệ của chúng tôi. Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi về các sự cố gây phá hoại.

Nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa do hoạt động không hợp lệ và bạn cho rằng nguyên nhân là do có hành vi phá hoại, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp về tài khoản bị vô hiệu hóa của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?